งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI Surgical Nursing Division

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI Surgical Nursing Division"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI Surgical Nursing Division

2 CQI Surgical Nursing Division
ที่มาของโครงการ CQI Surgical Nursing Division

3 CQI Surgical Nursing Division
วัตถุประสงค์ CQI Surgical Nursing Division

4 CQI Surgical Nursing Division
ตัวชี้วัด CQI Surgical Nursing Division

5 ระยะเวลาการดำเนินการ
วันที่เริ่มต้นโครงการ ระยะเวลาการดำเนินการ CQI Surgical Nursing Division

6 CQI Surgical Nursing Division
ขั้นตอนการดำเนินงาน CQI Surgical Nursing Division

7 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์
ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ ก่อน ดำเนินการ หลัง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 CQI Surgical Nursing Division

8 CQI Surgical Nursing Division
การพัฒนาปรับปรุง CQI รอบที่ 1 : ระยะเวลา เดือน สรุปการพัฒนาปรับปรุง : CQI รอบที่ 2 : ระยะเวลา เดือน สรุปผลการพัฒนาปรับปรุง : CQI รอบที่ 3 : ระยะเวลา เดือน สรุปผลการพัฒนาปรับปรุง CQI Surgical Nursing Division

9 CQI Surgical Nursing Division
สรุปผลการดำเนินการ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น : แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่อง : CQI Surgical Nursing Division

10 CQI Surgical Nursing Division
ขอบคุณค่ะ CQI Surgical Nursing Division


ดาวน์โหลด ppt CQI Surgical Nursing Division

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google