งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat

2 สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด(Birth asphyxia) จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี เมือง ตรอน ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า บ้านโคก พิชัย ลับแล ทองแสนขัน รวม 2555 39.51 34.48 21.76 9.52 38.46 16.66 21.73 23.25 36.75 2556 46 28.17 90.9 1.61 29.41 40.1 2557 39.63 45.45 32.6 29.4 63.83 36.43 2558 (6เดือน) 33.51 26.32 12.58 29.19

3 สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด(Birth asphyxia) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (ตค.57-พค.58)
รายการ จำนวน(ราย) ทารกเกิดมีชีพ 1993 Birth asphyxia (30.61:1000เกิดมีชีพ) GA< 37 wks 29 (47.5%) GA≥ 37 wks 32 (52.5%) รับRefer 20 (32.8%) *GA< 37 wks 10 (16.4%) *GA≥ 37 wks

4 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia
*GA< 37 wks 29 ราย 1.APH/Placenta previa/Abruptio placenta 10 (34.5%) 2.Anormaly 6 (20.7%) 3.Preterm labour 4 (13.8%) 4.Severe pre-eclampsia 3 (10.3%) 5.Breech presentation 6.PPROM 1 (3.4%) 7.Twins 8.สาเหตุด้านมารดา

5 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia
รับRefer *GA< 37 wks 10 ราย 1.APH/Placenta previa/Abruptio placenta 6 (60%) 2.Breech presentation 3 (30%) 3.PPROM 1 (10%)

6 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia
*GA≥ 37 wks 32 ราย 1.PROM 8 (25.0%) 2.Thick meconium 6 (18.8%) 3.Fetal distress 3 (9.4%) 4.DM 5.Failure V/E 2 (6.2%) 6.คลอดติดไหล่ 7.Post term 1 (3.1%) 8.Oligohydramnios 9. Anormaly 10.สาเหตุเฉพาะด้านมารดา

7 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia
รับRefer *GA≥ 37 wks 10 ราย 1. PROM 4 (40%) 2.Failure V/E 2 (20%) 3.Fetal distress 4.Thick meconium

8 แนวทางการป้องกันและแก้ไข
GA< 37 wks APH/placenta previa/Abruptio placenta Breech presentation PPROM ประสานการส่งต่อ และใช้แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้คลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ การดูแล ระหว่างการส่งต่อ การประสานงานโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์เพื่อ เตรียมรับการส่งต่อ และช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยคลอด พัฒนางานฝากครรภ์ ในการเฝ้าระวัง การเจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด

9 แนวทางการป้องกันและแก้ไข
*GA≥ 37 wks PROM ตามมาตรฐานการดูแลคลอด Failure V/E Fetal distress Thick meconium


ดาวน์โหลด ppt Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google