งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา เงินเฟ้อ เงินฝืด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา เงินเฟ้อ เงินฝืด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา เงินเฟ้อ เงินฝืด
เงินเฟ้อ เงินฝืด

2 ปริมาณเงิน ในระบบเศรษฐกิจ มากเกินไป

3 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
เงินในระบบมากเกินไป

4 ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ แก้ไขโดยการ.....
ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น(ของแพง) แก้ไขโดยการ..... ดึงเงินออกจากระบบ (ลดปริมาณเงินในระบบ)

5 โดยการใช้นโยบายการคลัง 1. ภาษี 2. การใช้จ่ายภาครัฐ
โดยรัฐบาล เป็นผู้ใช้ มี 2 เรื่อง คือ..... 1. ภาษี การใช้จ่ายภาครัฐ

6 1. ภาษี เพิ่มอัตราภาษี หรือ เก็บภาษีมากขึ้น
2. การใช้จ่ายภาครัฐ ลดการใช้จ่ายภาครัฐ ผล คือ ลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลง

7 1. อัตราดอกเบี้ย โดยการใช้นโยบายการเงิน
โดยธนาคาร เป็นผู้ใช้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) มี 1 เรื่อง คือ..... 1. อัตราดอกเบี้ย

8 อัตราดอกเบี้ย เพิ่มอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก ผล คือ ลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลง

9 ปริมาณเงิน ในระบบเศรษฐกิจ น้อยเกินไป

10 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ เงินในระบบน้อยเกินไป

11 ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด แก้ไขโดยการ.....
ราคาสินค้าถูกลง + มีการว่างงานสูง แก้ไขโดยการ..... นำเงินเข้าสู่ระบบ (เพิ่มปริมาณเงินในระบบ)

12 โดยการใช้นโยบายการคลัง 1. ภาษี 2. การใช้จ่ายภาครัฐ
โดยรัฐบาล เป็นผู้ใช้ มี 2 เรื่อง คือ..... 1. ภาษี 2. การใช้จ่ายภาครัฐ

13 ลดอัตราภาษี หรือ เก็บภาษีน้อยลง ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลง
1. ภาษี ลดอัตราภาษี หรือ เก็บภาษีน้อยลง 2. การใช้จ่ายภาครัฐ เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ (อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น) ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลง

14 1. อัตราดอกเบี้ย โดยการใช้นโยบายการเงิน
โดยธนาคาร เป็นผู้ใช้ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) มี 1 เรื่อง คือ..... 1. อัตราดอกเบี้ย

15 อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก ผล คือ เพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา เงินเฟ้อ เงินฝืด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google