งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Click when ready  Wang991.wordpress.co m © 2013-2020All rights reserved Stand SW 100 Relation and function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Click when ready  Wang991.wordpress.co m © 2013-2020All rights reserved Stand SW 100 Relation and function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Click when ready  Wang991.wordpress.co m © 2013-2020All rights reserved Stand SW 100 Relation and function

2 Page 193 1.Draw the graph of functions, name the domain and Range Answer Assignments ok

3 Page 193 Answer Assignments ok 1.Draw the graph of functions, name the domain and Range

4 Page 193 Answer Assignments 1.Draw the graph of functions, name the domain and Range ok

5 Page 193 Answer Assignments 1.Draw the graph of functions, name the domain and Range

6 Page 193 Answer Assignments 1.Draw the graph of functions, name the domain and Range

7 Page 193 2. ในเมืองหนึ่ง มีประชากรอาศัยอยู่ 4,000 คน ถ้าจำนวนประชากรในปีต่อๆ ไป หาได้จาก สูตร เมื่อ x แทนจำนวนปี จงหาว่า ใน 10 ปี ต่อไปในเมืองแห่งนี้ จะมีประชากรประมาณกี่คน และใน 20 ปีข้างหน้า ประชากรประมาณกี่คน Answer Assignments ใน 10 ปีต่อไปประชากรในเมืองแห่งนี้ จะเท่ากับ f(10) ใน 20 ปีต่อไปประชากรในเมืองแห่งนี้ จะเท่ากับ f(20) ok

8 Page 193 3. ชายคนหนึ่งกู้เงินจากธนาคาร 850,000 บาท เพื่อซ่อมแซมบ้าน ถ้าจำนวนเงิน ที่เขาต้องจ่ายคืนทั้งหมดหาได้จากสูตร เมื่อ n แทนจำนวนปีที่จะต้องใช้เงินคืน ถ้าเขาตกลงกับธนาคารว่าจะใช้เงินคืนภายใน 5 ปี เขาจะต้องคืนเงินธนาคารทั้งหมดประมาณเท่าใด และในจำนวนเงินที่ต้อง คืนธนาคารมีดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใด Answer Assignments จำนวนเงินที่ต้องคืนธนาคารเมื่อครบ 5 ปี เท่ากับ f(5) คิดดอกเบี้ย 1,248,928.865-850,000 ประมาณ 398,928.87 ok

9 Page 193 4. ในการทดลองใช้ยาชนิดหนึ่งกับคนไข้พบว่า เมื่อกินยาเข้าไปร่างกายจะขับยา ที่เป็นส่วนเกินออกทางปัสสาวะ ถ้าคนไข้ได้รับยาชนิดนี้จำนวน 10 มิลลิกรัม ให้ A (t) เป็นปริมาณยาที่เหลืออยู่ในร่างกาย ในเวลา t ชั่วโมง ซึ่งหาได้จากสูตร จงหาว่า หลังจากคนไข้กินยาเข้าไป 8 ชั่วโมง จะมีปริมาณยาเหลืออยู่ในร่างกาย ( โดยประมาณ ) เท่าใด Answer Assignments จะมีปริมาณยาเหลืออยู่ในร่างกายหลังจากคนไข้กินยาเข้าไป 8 ชั่วโมง เท่ากับ f (8)

10 Example เมื่อพลอายุ 1 ปี พ่อและแม่ของพลได้นำเงิน 100,000 ไปลงทุน ซึ่งได้ผลตอบแทนปีละ 8 % โดยอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนคงที่ ถ้าพ่อและแม่จะมอบเงินก้อนนี้ให้พล เมื่ออายุครบ 21 ปี ถามว่า พลจะได้รับเงินมากกว่า 300,000 บาทหรือไม่ ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับจากการลงทุน หาได้จากสูตร เมื่อ t แทนจำนวนปีที่ลงทุน solution จำนวนปีที่ลงทุน = 21 – 1 = 20 ปี

11 Page 197 5. ถ้าซื้อรถยนต์มาในราคา c บาท เมื่อเวลาผ่านไป t ปี จะมีราคา f(t) บาท โดยที่ ถ้าซื้อรถมาในราคา 800,000 บาท จงหาราคาประมาณของรถยนต์คันนี้ เมื่อเวลาผ่านไป 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

12 Page 197 6. สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งหนึ่ง คิดดอกเบี้ยเงินฝากแบบทบต้นให้แก่สมาชิกทุก ๆ 3 เดือน ในอัตรา 3 % ต่อปี ถ้าฝากเงินไว้ 100,000 บาท ในเวลา 3 ปี จะได้รับ ดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าใด 7. บริษัทแห่งหนึ่ง คิดดอกเบี้ยทบต้น ทุก เดือน ในอัตรา 12 % ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ ค้างชำระเงินกับบริษัท ถ้านาย ก ค้างชำระเงินบริษัท 50,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน เขาจะต้องจ่ายเงินรวมให้กับบริษัท เป็น เงินเท่าใด 8. บริษัทแห่งหนึ่งออกเงินกู้ให้กับพนักงานรายละ 10,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ย ทบต้นทุกเดือนในอัตรา 1 % ต่อเดือน เมื่อสิ้นปีพนักงานที่กู้เงินจะต้องจ่ายเงิน รวมเท่าใด

13 Click when ready Whiteboardmaths.com © 2004 - 2008 All rights reserved Stand SW 100

14 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Click when ready  Wang991.wordpress.co m © 2013-2020All rights reserved Stand SW 100 Relation and function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google