งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ – ความสำคัญของดวงอาทิตย์
คณิตศาสตร์ – บอกและวัดความยาวของวัตถุ เทคโนโลยี – เซลล์สุริยะ, การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย วิศวกรรมศาสตร์ – การออกแบบและสร้างบ้านพลังงาน แสงอาทิตย์โดยทำงานตาม กระบวนการเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

3 ดวงอาทิตย์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

4 การใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

5

6 เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์
เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

7 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

8 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

9 สถานการณ์ ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่กำลังจะหมดไป
เราจำเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะแทน นักเรียนจะต้องสร้างบ้านและติดตั้งเซลล์สุริยะ เพื่อทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดทำงานได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

10 ออดไฟฟ้า มอเตอร์ หลอด LED
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

11 เงื่อนไข กำหนดขนาดของบ้าน กว้าง เซนติเมตร ยาว เซนติเมตร สูง เซนติเมตร ต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานพร้อมกันได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

12 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
วงจรไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google