งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สะเต็มศึกษา (STEM Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สะเต็มศึกษา (STEM Education)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สะเต็มศึกษา (STEM Education)
กิจกรรม “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง” สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 พลังงานลม 2

3 การเกิดลม เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิสองแห่ง อากาศเมื่อได้ความร้อนจะขยายตัว อากาศร้อนจึงลอยตัวสูงขึ้น อากาศที่อุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณข้างเคียง จะเคลื่อนที่เข้าแทนที่ เนื่องจากความแตกต่างของความกดอากาศ อากาศเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ทำให้มีความหนาแน่นลดลงและเป็นผลให้ความกดอากาศน้อยลงด้วย อากาศเย็นบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าจะเกิดการเคลื่อนที่เข้ามาบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่า

4 “ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง”

5

6

7 องค์ประกอบของศรลม ส่วนหาง ส่วนหัว ส่วนบอกทิศ ส่วนฐาน/ขาตั้ง
(Wind vane or weather vane) ส่วนหาง ส่วนหัว ส่วนบอกทิศ ส่วนฐาน/ขาตั้ง

8 ประโยชน์ศรลม ระบบการพยากรณ์อากาศ โดยมักใช้ร่วมกับเครื่อง anemometer
ใช้วัดตำแหน่งการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ใช้ในสนามบินเพื่อดูทิศทางลมที่จะส่งผลกระทบต่อการบิน ใช้บอกทิศทางเพื่อการตากแห้ง การสร้างบ้านให้มีอากาศไหลเวียนดี

9 สถานการณ์ปัญหา ถ้านักเรียนต้องการสร้างศรลมเพื่อใช้วัดทิศทางลม โดยใช้วัสดุที่มีให้อย่างจำกัด เพื่อให้สามารถวัดทิศทางลมได้อย่างแม่นยำจะสามารถทำได้อย่างไร

10 วัสดุอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt สะเต็มศึกษา (STEM Education)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google