งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ปี 2012 ( Programme for International Student Assessmant) สพป.ปทุมธานี เขต 2 ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2 โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในประเทศสมาชิก OECD และประเทศร่วมโครงการ ประเทศ ต้องการหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาว่าระบบได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมสำหรับอนาคตหรือไม่ เพียงใด ประเมินเพื่อชี้อนาคต

3 OECD คือ (องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ)
ORGANISATION for ECONOMIC CO-OPERATION and DEVELOPMENT (องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ)

4 คะแนนเฉลี่ย OECD = คะแนนมาตรฐาน

5 การประเมิน PISA เยาวชนกลุ่มอายุ 15 ปี (วัยจบการศึกษาภาคบังคับ)
เยาวชนกลุ่มอายุ 15 ปี (วัยจบการศึกษาภาคบังคับ) ประเมินทุก 3 ปี ตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ : การรู้เรื่อง (Literacy) 3 ด้าน : การอ่าน ( Reading Literacy) คณิตศาสตร์ ( Mathematics Literacy) วิทยาศาสตร์ ( Scientific Literacy)

6 การรู้เรื่อง : การใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตจริงนอกโรงเรียนในอนาคต

7 จุดเน้นวิชาหลักและวิชารองแต่ละครั้ง
วิชาหลัก(60%) วิชารอง (20%) วิชารอง( 20%) 2000 การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 2003 2006 2009 2012

8 ประเทศเอเชียที่เข้าร่วมโครงการ PISA
ปี ประเทศ 2000 ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮ่องกง-จีน 2003 + มาเก๊า-จีน 2006 + มาเก๊า-จีน ไทเป -จีน 2009 + มาเก๊า-จีน ไทเป –จีน สิงค์โปร์ เซี่ยงไฮ้-จีน มาเลเซีย 2012 มาเลเซีย เวียดนาม

9 การรายงานผลการประเมินPISA
คะแนนเฉลี่ยเทียบกับคะแนนมาตรฐาน(ค่าเฉลี่ย OECD) ระดับการรู้เรื่อง 6 ระดับ ( 1 ต่ำ สูง) ระดับ 2 : ระดับพื้นฐานที่เริ่มแสดงว่ารู้และพอจะใช้ประโยชน์จากความรู้ได้ในชีวิต การรู้เรื่อง : เป็นตัวทำนายเศรษฐกิจที่ดีกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา

10 ผลการประเมิน PISA ของประเทศไทย

11 ผลการประเมิน PISA ของไทย (65 ประเทศ)
การอ่านอยู่ลำดับ คณิตศาสตร์ อยู่ลำดับ วิทยาศาสตร์ อยู่ลำดับ ผลการประเมินต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกวิชา ไทยอยู่ไกลจากเป้าหมายความเข้มแข็งทางการศึกษาและ ไม่สามารถเตรียมเยาวชนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน ในอนาคต

12 ผลการประเมินการอ่านระดับนานาชาติ(2000,2009)
ประเทศ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน OECD เซี่ยงไฮ้-จีน 556 493 เกาหลี 539 ฟินแลนด์ 536 ไทย 421

13 ผลการประเมินคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ(2003)
ประเทศ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย มาตรฐาน OECD เซี่ยงไฮ้-จีน 600 496 สิงคโปร์ 562 ฮ่องกง-จีน 555 ไทย 417

14 การประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA)ปี 2012 สิงหาคม 2555

15 บทบาทของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ PISA

16 บทบาทของสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ PISA
2. รายงาน สพป.ปท.2 ทุกวันที่ 10 ของเดือน (มิ.ย. – ส.ค. 55) 3. จัดสอบ Pre- PISA 4. ร.ร. ที่มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับกลาง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่าง *** สพป.รายงาน สพฐ. ทุกวันที่ 15 ของเดือน (มิ.ย. – ส.ค. 55)

17 แผนเตรียมความพร้อมประเมิน PISA ของสถานศึกษา
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt ฉวีวรรณ สุขสุนัย หน.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google