งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW
กรีน ทู เอ็นเนอยี่

2 ความเป็นมา บริษัท กรีน ทู เอ็นเนอยี่ จำกัด โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมมือกัน ระหว่าง กลุ่มเซาเทิร์นกรุ๊ป ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมากว่า 30 ปี และกลุ่มบริษัท เนเจอร์ เอ็นเนอยี่ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ ก่อนหน้านี้ ทั้งสองผู้ร่วมทุน ประสพความสำเร็จในการก่อตั้ง บริษัท สุราษฎร์ธานี กรีน เอ็นเนอยี่ จำกัด เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยใช้ทะลายปาล์มเป็นเชื้อเพลิง

3 วัตถุประสงค์ ใช้ประโยชน์ของน้ำเสีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำการศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มดำเนินการได้ในเดือนมีนาคม 2552 สามารถจ่ายไฟขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ประมาณ 1.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

4 โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ ขนาด 1.5 MW
ที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ ขนาด 1.5 MW กรีน ทู เอ็นเนอยี่ SGEC

5 ระบบของไบโอแก๊ส ผังระบบ บ่อน้ำเสียจากโรงหีบ บ่อดักไขมัน ระบบปรับสภาพ
ถังปฏิกรณ์ ที่เก็บก๊าซ เครื่องปั่นไฟ บ่อบำบัด 5 6 7 4 3 2 1

6 กระบวนการผลิต เชื่อมต่อสายส่งกับ PEA (Connection Gridline 33kv.)
หม้อแปลงไฟฟ้า 1,600 kw (Transformer) ถังปฏิกรณ์ ผลิตไบโอแก๊ส ขนาด 8,000 ลบ.ม. (Biogas Reactor) บ่อคัดแยกน้ำมันและไขมันก่อนเข้าระบบ (Gravity Oil Seperator) ถังพักเตรียมน้ำเสียก่อนเข้าถังผลิตไบโอแก๊ส (Mixing Tank) บ่อบำบัดน้ำเสีย Aerobic+Anaerobic System 15 วัน ก่อนปล่อย /ใช้เพื่อการเกษตร บ่อเก็บแก๊ส 2 บ่อ มีเทน 12,000 ลบ.ม./วัน (Gas Storage) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้แก๊ส 1,500 kw ( Generator) ระบบกำจัดแก๊สไข่เน่า (H2S) (Desulphurization System) น้ำเสียจาก โรงงานน้ำมันปาล์ม 480 ลบ.ม./วัน สารชีวภาพ FeCL

7 ถังปฎิกรณ์หมักแก๊ส

8 บ่อเก็บแก๊ส

9 เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

10 ตารางแสดงประสิทธิภาพของถังไบโอแก๊ส

11 ตารางแสดงประสิทธิภาพของถังไบโอแก๊ส

12 ตารางประสิทธิภาพของถังไบโอแก๊ส

13 ผลประโยชน์ ที่ชุมชนจะได้รับ
การลดมลพิษ จากการที่มีการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการกักก๊าซมีเทนมาใช้ประโยชน์ รายรับจากภาษีต่างๆ รายรับที่เพิ่มขึ้นในชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มความมั่นคงของพลังงาน


ดาวน์โหลด ppt โรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.5 MW

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google