งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานกล้องดิจิตอล เบื้องต้น Camera Digital KMUTT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานกล้องดิจิตอล เบื้องต้น Camera Digital KMUTT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานกล้องดิจิตอล เบื้องต้น Camera Digital KMUTT

2 การซูมภาพแบบออฟติคอล เลนส์แบบออฟติคอล

3 ปุ่มซูมภาพของกล้อง W = Wide T = Tele

4 ปุ่มซูมภาพของกล้อง W = Wide T = Tele

5 การซูมแบบดิจิตอลของกล้อง

6 การโฟกัสภาพ

7 หากวัตถุไม่อยู่กลางภาพจะ โฟกัสภาพได้อย่างไร 1. เล็งกล้องไปที่ตัว แบบ 2. แตะปุ่มชัตเตอร์ไว้ ครึ่งหนึ่ง 3. รอจนไฟเขียวสว่าง ขึ้น 4. แล้วหันไปประกอบ ภาพใหม่ 5. กดชัตเตอร์ลง

8 การปรับสีให้ถูกต้องกับสภาพแสง แสงไฟแบบฟูลออเรส เซนต์

9 การปรับสีให้ถูกต้องกับสภาพแสง แสงไฟแบบหลอด ทังสเตน

10 การปรับสมดุลสีขาว (White Balance) ให้ถูกต้อง

11 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance)

12 AUTO กล้องจะปรับสีให้อัตโนมัติ

13 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) Daylight กล้องจะปรับสีให้เป็น ลักษณะการถ่ายกลางแจ้ง

14 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) Cloudy กล้องจะ ปรับสีให้ เป็น ลักษณะ การถ่าย โดยภาพมี เมฆ แสงจะไม่ แรง

15 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) กล้องจะปรับสีให้เป็น ลักษณะการถ่ายโดยใช้แสงจาก หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือ หลอดไฟ แบบที่ใช้ตามบ้าน

16 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) กล้องจะปรับรูรับแสงให้แคบ เพื่อจะให้เกิดความชัดลึก และจะไม่เปิดแฟลชให้

17 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) กล้องจะปรับให้เหมาะกับ การถ่ายภาพบุคคล (Portrait) เน้นตัวแบบจะเปิดรูรับแสงกว้าง เพื่อให้เกิดการชัดตื้น แฟลชจะ เปิดอัตโนมัติ หากแสงไม่พอ

18 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) เป็นการถ่ายการถ่ายภาพ บุคคล (Portrait) เน้นตัวแบบและภาพวิว ด้านหลังกล้องจะเปิดรูรับแสง แคบเพื่อให้ภาพเกิดการชัด ลึก แฟลชจะเปิดอัตโนมัติ หากแสงไม่พอ เป็นการถ่ายการถ่ายภาพ กีฬา ภาพเคลื่อนไหว กล้อง จะเลือกความเร็ว ชัตเตอร์สูงไว้

19 การใช้โปรแกรมปรับโทนสี (White Balance) เป็นการถ่ายการ ถ่ายภาพ ดอกไม้ ใน ระยะใกล้ (Macro) กล้องจะใช้รูรับแสง แคบเพื่อให้ภาพ เกิดการชัดลึก แฟลชจะเปิด อัตโนมัติ หากแสง ไม่พอ

20 การทำ Effect ให้กับภาพถ่าย

21 การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

22 การถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง

23 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

24 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว Mic

25 การถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1. ปรับโหมดมาที่ Movie 2. กดปุ่มชัตเตอร์จะปรากฏคำว่า REC เมื่อจะหยุดให้กดปุ่มชัตเตอร์ซ้ำ 3. เมื่อมาเปิดดูกล้องจะแสดงภาพ เคลื่อนไหวที่ถ่ายมา

26 การชมภาพที่ถ่ายไปแล้ว สามารถชมได้ทันทีจาก จอ LCD โดยปรับปุ่มควบคุมมาที่

27 กล้องดิจิตอล สามารถชมภาพได้ สองลักษณะคือ 1. แบบภาพเดี่ยว

28 กล้องดิจิตอล สามารถชมภาพได้ สองลักษณะคือ 1. แบบดัชนีภาพรวม

29 การหมุนภาพเพื่อให้ดูง่าย

30 การลบภาพที่ไม่ต้องการ

31 การลบหรือฟอร์แมตการ์ดความจำ

32 การป้องกันการลบ

33 การเปลี่ยนขนาดภาพหลังการถ่าย


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานกล้องดิจิตอล เบื้องต้น Camera Digital KMUTT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google