งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(กล้องจับที่วิทยากร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(กล้องจับที่วิทยากร)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (กล้องจับที่วิทยากร)
<SC> สวัสดีครับท่านผู้ชม ผม ศรีศักดิ์ จามรมาน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ “ภาษาไอทีวันละคำ” วันนี้ขอเสนอคำว่า “Access” สะกดภาษาอังกฤษว่า “เอ ซี ซี อี เอส เอส” Access นี้ ราชบัณฑิตยสถานได้แปลว่า “เข้าถึงหรือการเข้าถึง” [97 พยางค์] [เหลือ 856 พยางค์] 6A1

2 <SC> “Access” คือ การเข้าถึงบริการต่างๆ อาทิ - ข้อมูล (Data Access) - ซอฟต์แวร์ (Software Access) - อินเทอร์เน็ต (Internet Access) เป็นต้น [133 พยางค์] [เหลือ 819 พยางค์] 6A2

3 <SC> ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ง่าย จากทุกๆ ส่วนของโลก หรือเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา [208 พยางค์] [เหลือ 744 พยางค์] 6A3

4 <SC> การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถสร้างความแตกต่าง ในเรื่องของรายได้ สถานภาพทางสังคม และการเรียนรู้เป็นอย่างมาก หรืออาจเรียกได้ว่าคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มีความได้เปรียบมากกว่า คนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านการศึกษา รวมถึงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ [316 พยางค์] [เหลือ 636 พยางค์] 6A4

5 <SC> เป้าหมายของการเข้าถึงข้อมูล คือ การทำให้บุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนปกติ หรือคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆ ได้ อาทิ - บทความวิชาการ - หนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ - วิทยุ เป็นต้น [391 พยางค์] [เหลือ 561 พยางค์] 6A5

6 <SC> ตัวอย่างการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ อาทิ - บริการด้านการเงิน (Financial Service) - บริการด้านสาธารณสุข (Public Health Service) - บริการด้านข้อมูล (Data Service) เป็นต้น [438 พยางค์] [เหลือ 514 พยางค์] 6A6

7 <SC> การเข้าถึงบริการทางการเงิน อาทิ - การชำระเงิน ฝากเงิน และโอนเงิน - การทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า “โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking)” เป็นต้น [498 พยางค์] [เหลือ 454 พยางค์] 6A7

8 <SC> สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) เดิมเราต้องไปยืนรอคิวที่ธนาคาร แต่ปัจจุบันนี้เราสามารถนั่งโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคาร [567 พยางค์] [เหลือ 385 พยางค์] 6A8

9 <SC> การเข้าถึงบริการสาธารณสุข อาทิ - นัดพบแพทย์ - หาข้อมูลเกี่ยวกับอาการ การรักษา และยา เป็นต้น [614 พยางค์] [เหลือ 338 พยางค์] 6A9

10 <SC> ตัวอย่างการเข้าถึงบริการด้านข้อมูล อาทิ จากกูเกิล เป็นต้น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลจากกูเกิลนี้ คือ จากเว็บสืบค้นข้อมูลต่างๆ ซึ่งนอกจากเว็บกูเกิลก็ยังมีเว็บสืบค้นข้อมูลต่างๆ อาทิ - ยะฮู (Yahoo) - บิง (Bing) เป็นต้น [674 พยางค์] [เหลือ 278 พยางค์] 6A10

11 <SC> การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางสื่อ อาทิ - วิทยุ - โทรทัศน์ - หนังสือพิมพ์ - นิตยสาร เป็นต้น
3 [719 พยางค์] [เหลือ 233 พยางค์] 6A11

12 <SC> การเข้าถึงข้อมูลจากคนรอบข้าง หรือการที่ใครมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจ แล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง หรือเล่าต่อให้คนอื่นได้รับทราบนั้น ก็ถือเป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่างหนึ่งด้วย แล้วปัจจุบันก็ไปใช้เครือข่ายสังคมกัน 2 [799 พยางค์] [เหลือ 153 พยางค์] 6A12

13 <SC>. ตัวอย่างเช่น นาย ก
1 [888 พยางค์] [เหลือ 64 พยางค์] 6A13

14 <SC>. สำหรับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่า
<SC> สำหรับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่า “Access” หรือ “เข้าถึงหรือการเข้าถึง” กันแล้วนะครับ พบกับผม ศรีศักดิ์ จามรมาน ในรายการ “ภาษาไอทีวันละคำ” ได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับ สวัสดีครับ วาม จบ 6A14 [952 พยางค์] 14


ดาวน์โหลด ppt (กล้องจับที่วิทยากร)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google