งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน มุม และ 2 1 A B C

4 ครูปพิชญา คนยืน จงบอกขนาดของ มุมจากอัตราส่วน ตรีโกณมิติต่อไปนี้ (1) Sin A= A = (2) Sin B = B = (3) Cos C = C =

5 ครูปพิชญา คนยืน (4) tan = 1 = (5) Sin = = (6) cos = = (7) cos = = (8) Tan A = A =

6 ครูปพิชญา คนยืน ถ้า AC = 5 ซม. จงหา AB และ BC ตัวอย่าง ที่ 1 ABC เป็น มุม ฉากที่ B และ มี ขนาด

7 ครูปพิชญา คนยืน 5 A B C วิธีทำ

8 ครูปพิชญา คนยืน ถ้า AC = 10 ซม. จงหา AB และ BC ตัวอย่าง ที่ 2 ABC เป็น มุม ฉากที่ B และ มี ขนาด

9 ครูปพิชญา คนยืน 10 A B C วิธีทำ


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google