งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
อัตราส่วนตรีโกณมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

2 ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก
A AB คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก AC คือความยาวของด้านประชิดมุม A C B BC คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม A

3 ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก
A AB คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก AC คือความยาวของด้านตรงข้ามมุม B C B BC คือความยาวของด้านประชิดมุม B

4 ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
อัตราส่วนของ sine A B C ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A = sin A ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก BC = sin A AB

5 ความยาวของด้านตรงข้ามมุม B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
อัตราส่วนของ sine A B C ความยาวของด้านตรงข้ามมุม B = sin B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก AC = sin B AB

6 ความยาวของด้านประชิดมุม A ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
อัตราส่วนของ cosine A B C ความยาวของด้านประชิดมุม A = cos A ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก AC = cos A AB

7 ความยาวของด้านประชิดมุม B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
อัตราส่วนของ cosine A B C ความยาวของด้านประชิดมุม B = cos B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก BC = cos B AB

8 ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A ความยาวของด้านประชิดมุม A
อัตราส่วนของ tangent A C B ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A = tan A ความยาวของด้านประชิดมุม A BC = tan A AC

9 ความยาวของด้านตรงข้ามมุม B ความยาวของด้านประชิดมุม B
อัตราส่วนของ tangent A C B ความยาวของด้านตรงข้ามมุม B = tan B ความยาวของด้านประชิดมุม B AC = tan B BC

10 อัตราส่วนของ cosecant
B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก cosec A = ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A AB cosec A = BC

11 อัตราส่วนของ cosecant
B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก cosec B = ความยาวของด้านตรงข้ามมุม B AB cosec B = AC

12 ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก ความยาวของด้านประชิดมุม A
อัตราส่วนของ secant A C B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก sec A = ความยาวของด้านประชิดมุม A AB sec A = AC

13 ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก ความยาวของด้านประชิดมุม B
อัตราส่วนของ secant A C B ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก sec B = ความยาวของด้านประชิดมุม B AB sec B = BC

14 อัตราส่วนของ cotangent
B ความยาวของด้านประชิดมุม A = cot A ความยาวของด้านตรงข้ามมุม A AC = cot A BC

15 อัตราส่วนของ cotangent
B ความยาวของด้านประชิดมุม B = cot B ความยาวของด้านตรงข้ามมุม B BC = cot B AC

16


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google