งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wang991.wordpress.com Tregonmetry Click when ready 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wang991.wordpress.com Tregonmetry Click when ready "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wang991.wordpress.com Tregonmetry Click when ready 
© All rights reserved Stand SW 100 Click when ready  Tregonmetry

2 trigonometric ratios ok

3 Pythagoras of Samoa พีทาโกรัส แห่งซามอล (Pyhagoras of \ Samos, ประมาณ 580 – 496 ปีก่อนคริสต์ศักราช) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก เกิดที่เมืองอีเจียน เกาะซามอส พีทาโกรัสเป็นผู้ก่อตั่งพีทาโกเรียน ที่เมืองโคร โทนา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีในปัจจุบัน โดยเปิดสอนทั้งหลักปรัชญา ทฤษฎีจำนวนเรขาคณิต ดนตรี ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา สำนักพีทาโกเรียนมีหลักปรัชญาที่สำคัญคือ “ทุกสรรพสิ่งล้วนแทนได้ด้วยจำนวน” ซึ่งจำนวนในที่นี้หมายถึงจำนวนตรรกยะบวกและศูนย์เท่านั้น พีทาโกรัสเป็นที่รู้จักในฐานะผู้พิสูจน์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แต่ทั้งนี้ยังมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าชาวบาบิโลน และชาวอียิปต์รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างความยาวด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาก่อนแล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้สนใจศึกษา และค้นหาบทพิสูจน์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในรูปแบบที่แตกต่าง โดยสามารถรวบรวมได้กว่า 300 วิธีเลยที่เดียว ok

4 ok

5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ trigonometric ratios ok ABC is a right triangle B
ข้าม opp ฉาก hyp c a A C b ok

6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ trigonometric ratios ok ABC is a right triangle B
ชิด adj ฉาก hyp c a A C b ok

7 อัตราส่วนตรีโกณมิติ trigonometric ratios ok ABC is a right triangle B
ข้าม opp ชิด adj c a A C b ok

8 อัตราส่วนตรีโกณมิติ trigonometric ratios ok ABC is a right triangle B
ข้าม opp ฉาก hyp c a A C b ok

9 อัตราส่วนตรีโกณมิติ trigonometric ratios ok ABC is a right triangle B
ชิด adj ฉาก hyp c a A C b ok

10 อัตราส่วนตรีโกณมิติ trigonometric ratios ok ABC is a right triangle B
ข้าม opp ชิด adj c a A C b ok

11 ok Find the value of sin A B Opp ข sin A = = Hyp ฉ 10 6 6 sin A = 10 A
Example Find the value of sin A B Opp ข sin A = = Hyp ฉ 10 6 6 sin A = 10 A C 8 ok

12 ok Find the value of sin B B Opp ข sin B = = Hyp ฉ 10 6 8 sin B = 10 A
Example Find the value of sin B B Opp ข sin B = = Hyp ฉ 10 6 8 sin B = 10 A C 8 ok

13 ok Find the value of Cos A B Adj ช Cos A = = Hyp ฉ 10 6 8 Cos A = 10 A
Example Find the value of Cos A B Adj ช Cos A = = Hyp ฉ 10 6 8 Cos A = 10 A C 8 ok

14 ok Find the value of Cos B B Adj ช Cos B = = Hyp ฉ 10 6 6 Cos B = 10 A
Example Find the value of Cos B B Adj ช Cos B = = Hyp ฉ 10 6 6 Cos B = 10 A C 8 ok

15 ok Find the value of Tan A B Opp ข Tan A = = Adj ช 10 6 6 Tan A = 8 A
Example Find the value of Tan A B Opp ข Tan A = = Adj ช 10 6 6 Tan A = 8 A C 8 ok

16 ok Find the value of Tan B B Opp ข Tan B = = Adj ช 10 8 6 Tan B = 6 A
Example Find the value of Tan B B Opp ข Tan B = = Adj ช 10 8 6 Tan B = 6 A C 8 ok

17 Example Find the value of Sin A B 25 Sin A = 7 A C 7 24 Sin A = 25 ok

18 Example Find the value of Sin A B 15 Sin A = 9 A C 9 12 Sin A = 15 ok

19 Homework Exercises 2.1 Page 35 Find the value of sin A , sin B , cos A , cos B , tan A , tan B 1) B 13 5 A C 12

20 Homework Exercises 2.1 Page 35 Find the value of sin A , sin B , cos A , cos B , tan A , tan B 2) 1 B C 1 A

21 Homework Exercises 2.1 Page 35 Find the value of sin A , sin B , cos A , cos B , tan A , tan B 3) 4 C B 3 5 A

22 Homework Exercises 2.1 Page 35 Find the value of sin A , sin B , cos A , cos B , tan A , tan B 4) C 4 5 A B

23 Homework Exercises 2.1 Page 35 2. From the image and value of tregonometry ratio find x of each following C B A

24 Exercises 2.1 Page 36 3. Find the tregonometry ratio C a b B A c
Homework Exercises 2.1 Page 36 3. Find the tregonometry ratio C a b B A c

25 Caerfully your assignments
Teacher Mr.Chaweng © All rights reserved Stand SW 100 Click when ready  Caerfully your assignments

26 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt Wang991.wordpress.com Tregonmetry Click when ready 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google