งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุวรรณ ขันสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุวรรณ ขันสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุวรรณ ขันสัมฤทธิ์
บทเรียนสำเร็จรูป วิชาคณิตศาสตร์ โดย นายสุวรรณ ขันสัมฤทธิ์

2 ไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์
อัตราส่วนตรีโกณมิติ เรื่อง ไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์

3 กรอบที่ 1 พิจารณา  ABC ต่อไปนี้ A b ด้าน a เป็นด้านตรงข้ามมุม A
กรอบที่ 1 A b พิจารณา  ABC ต่อไปนี้ ด้าน a เป็นด้านตรงข้ามมุม A หรือด้าน a เป็นด้านประชิดมุม C ด้าน c เป็นด้านตรงข้ามมุม C หรือด้าน c เป็นด้านประชิดมุม A และด้าน b เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก c B C a

4 กรอบที่ 2 จากรูปกำหนด มุมฉาก ABC มีมุม c เป็นมุมฉาก B c a C A b
กรอบที่ 2 B c a C A b จากรูปกำหนด มุมฉาก ABC มีมุม c เป็นมุมฉาก a มีค่าคงที่ สำหรับทุก  มุมฉากที่คล้ายกับสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC c

5 กรอบที่ 3 A 1)sin B= 2) cos B = 3) tan B= 3 5 B C 4
กรอบที่ 3 A 1)sin B= 2) cos B = 3) tan B= 3 5 B C 4 4) ดังนั้น = 5) ดังนั้น = 6) ดังนั้น =

6 กรอบที่ 4 C b a A B c 4) ดังนั้น sin B =...................
กรอบที่ 4 กำหนดสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC มีมุม C เป็นมุมฉาก C 1) sin A = b a A B 2) cos A = c 4) ดังนั้น sin B = 5) ดังนั้น sin B = 6) ดังนั้น sin B = 3) tan A =


ดาวน์โหลด ppt นายสุวรรณ ขันสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google