งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB 2. การเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB 2. การเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB 2. การเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก

2 การเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก
ตัวอย่าง : จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก Y=(AB + AB’)’ ตารางความจริง A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

3 จงเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก พร้อมทั้งเขียนตารางความจริงแสดงการทำงานของวงจรโดยให้ทดสอบกับซอฟต์แวร์
(A + B’) ( B + C’) ((A + B)’ + C’)’ ((AB + C ) (A + BC))’ ((A’B’) + (A’B))’ AB + A(B + C) + B(B + C) (AB + AC)’ + A’B’C (A’ + AB) (A’B) (A’B + C)’(A + C) (A(B + C’) + A’B) D (((A’ + B)’(BC)’)’ + (D’ + E)’)’


ดาวน์โหลด ppt LAB 2. การเขียนวงจรลอจิกจากสมการลอจิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google