งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจ วิน. ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ การจัดการศึกษาของไทยเรากำลังก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจ วิน. ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ การจัดการศึกษาของไทยเรากำลังก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจ วิน

2 ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ การจัดการศึกษาของไทยเรากำลังก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ ระดับสากล โดยการใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลางอย่างเห็นได้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลและหลักการดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงมี ความสนใจที่จะค้นคว้าว่าในการที่เราจะทำการค้าระหว่างไทย - จีน เราควรจะเข้าศึกษาต่อในเมืองใดจึงจะเหมาะสม ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในประเทศจีนอาจจะเปิดเรียนแต่ละ สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป แต่หากว่าเราต้องการที่จะเรียน สาขาวิชาที่เราสนใจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับอาชีพที่เราอย่างจะ เป็น เช่น การทำการค้าระหว่างไทย – จีน เราควรจะดูว่าในแต่ละ มหาวิทยาลัยแห่งไหนในประเทศจีนที่เหมาะสมที่สุด รวมถึงเมื่อ เราเรียนจบแล้วสามารถที่จะทำการค้าระหว่างไทย – จีน ได้เลย ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าประวัติและความเป็นการค้า ระหว่างไทย – จีน เกิดขึ้นเมื่อไรและมีรูปแบบการค้าอย่างไรบ้าง และทราบสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละเมืองที่น่าสนใจ

3  1. ความสัมพันธ์ทางการค้า ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน  2. รูปแบบการค้า การค้าปกติ การค้าผ่านแดน  3. ช่องการจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มสินค้าเกษตร อาหารทะเล สินค้าวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค

4

5 1.

6 www.aecthai.com www.banjean.com www.knowchinese.com www.lang-road.com www.toeasteducation.com www.thai2china.com www.joy2china.com www.cecthai.com


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายอภิวัฒน์ กันใจ วิน. ในสังคมปัจจุบันคนไทยนิยมเรียนภาษาจีนเพื่อนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการประกอบอาชีพกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ การจัดการศึกษาของไทยเรากำลังก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google