งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H2O2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H2O2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H2O2

2 Mitochondria & Chloroplast: Power Stations of the cell
ทั้ง 2 ออร์แกเนลล์ มีสารพันธุกรรมเป็นของตัวเอง

3 จำนวน cristae -ขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจน

4

5 "Photosynthesis - making Sugar from Sunlight"
Chlorophyll 6CO2 + 12H2O + solar energy C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

6

7 Cytoskeleton: provides structure and
Support for the cell. Also provides a Scaffolding for vesicle transportation.

8 Cytoskeleton

9 Cytoskeleton is made of these proteins…

10 Function of Microtubules
รักษารูปทรง พยุงเซลล์ ช่วยในการเคลื่อนที่ของเซลล์ เป็นเส้นทางเคลื่อนที่ให้กับ organelles อื่น เกี่ยวข้องกับการแยกของโครโมโซมขณะที่มีการแบ่งเซลล์

11 Function of Microfilaments
รักษารูปทรงของเซลล์ การไหลเวียนของไซโตพลาสม (cytoplasmic streaming) การเคลื่อนที่ของเซลล์ การหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการคอดตัวเป็นร่อง ขณะที่มีการแบ่งเซลล์สัตว์

12 ทำให้ organelles อยู่ประจำที่ รักษาโครงสร้างของเซลล์
Function of Intermediate Filaments ทำให้ organelles อยู่ประจำที่ รักษาโครงสร้างของเซลล์ รักษารูปร่างของ nucleus Microvilli Microfilaments (Actin filaments) Intermediate filaments

13 Hutchison-Gilford progeria syndrome have a point mutation in the LMNA gene


ดาวน์โหลด ppt Peroxisome: a specialized type of Lysosome that breaks down H2O2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google