งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นอาหารที่มีคุณค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นอาหารที่มีคุณค่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นอาหารที่มีคุณค่า
ถั่วเหลือง เป็นอาหารที่มีคุณค่า

2

3

4 ถั่วเหลืองแห้ง ๑๐๐ กรัมมีสารอาหารดังนี้ :-
โปรตีน ๓๔-๔๐ กรัม ไขมัน ๑๘.๗ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๒๖.๗ กรัม เหล็ก ๑๐ มก. แคลเซี่ยม ๒๔๕ มก. เลซิทิน ๒.๑ มก. วิตามินเอ ๑๗๕๑ หน่วย วิตามินบี๒ ๖ ๑๒ ไนอาซิน ซี ดี อี .... กองโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๓๕

5 คุณค่าน้ำนมคน วัว ถั่วเหลือง(น้ำเต้าหู้) ๑๐๐ กรัม
ชนิดของนม โปรตีน วิตามินเอ บี๑ บี๒ ไนอาซิน คน ๑.๕ ๑๘๓ ๐๒ .๐๗ ๒ วัว ๓.๔ ๑๔๑ ๐๔ .๑๖ ๑ ถั่วเหลือง ๒.๘ ๕๐ ๐๕ .๐๒ ๓ กองโภชนาการ กรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กรัม) (กรัม) (ยูนิต) (กรัม) (กรัม) (กรัม)

6

7

8

9

10

11

12

13 ต้านอนุมูลอิสระ ลดมะเร็งเต้านม ปอด หลอดอาหาร ตับอ่อน ลูก
หมาก มดลูก ซิสเต้านม

14

15 ป้องกันและลดอาการเข้าสู่วัยทอง
- มีไฟโตเอโตรเจน ที่ทดแทนฮอร์โมนที่หมดไปทำให้การหมดประจำเดือนลดลงหรือไม่มีอาการ - มีสารโปรเทสอินฮิบิเตอร์ ไอโซฟลาโวน และซาโพนาย ทำให้หมดประจำช้าลง

16 ลดระดับ โคเลสเตอรอลในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม. เส้นใยถั่วเหลืองช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วย เบาหวาน. ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหัวใจ.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ใบรับรองไม่มีจี เม็ม โอ

31 อันตรายจากถั่วเหลือง.
- อัลฟาท็อกซิน ต้องคัดเลือกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออก. - ล้างให้สะอาด. - ทิ้งน้ำที่ต้มครั้งแรก เพื่อล้างสารพิษตกค้าง. - ให้รับประทานถั่วสุก เพราะถั่วดิบมีสารฮีแมกกลูตินิน (hemagglutinins) ซึ่งเป็นอันตรายถ้าทานมาก. - ถั่วดิบ จะมีสารยับยั้งน้ำย่อยทริปซิน ถ้าถั่วสุกไม่เป็น ไร. - มีพูลีนที่ทำให้เกิดกรดยูริกในโรคเกาท์(อย่าทานมากเกินไป). - มีอ็อกซาเลทที่ทำให้เกิดนิ่ว(ให้ทานหลังอาหาร).

32 ถั่วเหลืองผสมถั่วเขียว
เพื่อลดอันตรายจากถั่วเหลือ - รับประทานหลังอาหาร - รับประทานคู่กับแคลเซี่ยม นม ปลาเล็ก แล็ตตาซอย รับประทานวันละ ๒-๓ มื้อ มื้อละ ๒ ช้อนโต้ะ(พูน)

33 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วดำ เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ไขมันทั้งหมด ๑.๕ ก. ๒.๒ % ไขมันอิ่มตัว ๐ โคเลสเตอรอล ๐ โปรตีน ๒๒ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๖๒ ๒๑ % ใยอาหาร ๑๕ ๖๐ % น้ำตาลน้อยกว่า ๓.๕ โซเดียม ๐ วิตามิน แร่ธาตุ เอ ๐.๑% ของความต้องการ ๑ วัน, บี๑ ๓๐.๖%, บี๒ ๕.๙ %, แคลเซี่ยม ๗.๙%, เหล็ก ๑๗.๓%

34 ข้อมูลโภชนาการ ลิสง เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ไขมันทั้งหมด ๔๙ ก. ๗๖ % ที่ควรทาน ๑ วัน ไขมันอิ่มตัว ๗๐? ๑๓ โคเลสเตอรอล ๐ ๐ โปรตีน ๒๖ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๑๖ ๕๔ ใยอาหาร ๙ ๓๔ น้ำตาลน้อยกว่า ๗.๘ โซเดียม .๐๑๘ ๗๕ วิตามิน แร่ธาตุ บี๑ ๒๙ % ของความต้องการ ๑ วัน, บี๒ ๕๕ %, แคลเซี่ยม ๘ %, เหล็ก ๒๑% ไร่ทิพย์

35 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วเขียว เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ไขมันทั้งหมด ๑ ก. ๑. ๕ % ที่ควรทาน ๑ วันไขมันอิ่มตัว ๐ โคเลสเตอรอล ๐ โปรตีน ๒๔ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๖๓ ๒๑ ใยอาหาร ๑๐ น้ำตาล ๓.๔ โซเดียม .๐๑๕ ๐๖ วิตามิน เอ ๐.๗%, บี๑ ๒๐% บี๒ ๖.๕% ซี ๓.๙% แคลเซี่ยม ๘% เหล็ก ๒๑.๗% ไร่ทิพย์

36 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วแดงหลวง เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ให้พลังงาน ๒๕๑ กิโลแคลลอรี่ ไขมันทั้งหมด ๐ ไขมันอิ่มตัว ๐ โคเลสเตอรอล ๐ โปรตีน ๒๕ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๕๘ ๑๙.๓ ใยอาหาร ๒๔.๙ ๙๙ น้ำตาลน้อยกว่า ๒.๔ โซเดียม ๑๐ ๐.๔ วิตามิน แร่ธาตุ เอ บี๐.๑ %, บี๑ ๑ ๑๔%, บี๒ ๗.๖, วิตามินซี ๔.๑, แคลเซี่ยม ๘.๙, เหล็ก ๓๑.๕ % ไร่ทิพย์

37 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วเหลือง เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ไขมันทั้งหมด ๒๖ ก. ๓๙ % ที่ควรทาน ๑ วัน ไขมันอิ่มตัว ๔ ๑๘ โคเลสเตอรอล ๐ โปรตีน ๓๕ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๓๔ ๑๑ ใยอาหาร ๑๘ ๗๑ น้ำตาล ๑.๒ โซเดียม .๑๖๓ ๗ วิตามิน แร่ธาตุ เอ ๒%, บี๑ ๔%, บี๒ ๕%, ซี ๒๐% แคลเซี่ยม ๑๐%, เหล็ก ๑๖% ไร่ทิพย์

38 ข้อมูลโภชนาการ งาขาว เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ไขมันทั้งหมด ๕๐ ก. ๗๖ % ไขมันอิ่มตัว ๗ ๓๕ โคเลสเตอรอล ๐ โปรตีน ๑๘ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๒๔ ๘ ใยอาหาร ๑๒ ๔๗ น้ำตาล ๑ โซเดียม .๐๑๑ ๐.๕ วิตามิน แร่ธาตุ เอ ๐.๑ %, บี ๓๗ %, บี๒ ๑๐%, ซี ๐, แคลเซี่ยม ๘๕ %, เหล็ก ๖๗ % ไร่ทิพย์

39 ข้อมูลโภชนาการ เมล็ดฟักทองอบ เมื่อบริโภค ๓๐ กรัม
ใส่ไนโตรเจน ไขมันทั้งหมด ๑๕ ก. ๒๓ % ไขมันอิ่มตัว ๓ ๑๕ โคเลสเตอรอล ๐ โปรตีน ๑๐ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๒ ๑ ใยอาหาร ๒ ๘ น้ำตาล ๐ โซเดียม ๑๔๐ ๖ วิตามิน แร่ธาตุ เหล็ก ๒๕ %

40 ถั่วอะซูกิ คล้ายถั่วเขียว เปลือสีแดง ถั่วขาว คล้ายถั่วเหลือง
ถั่วโครงการหลวง ถั่วอะซูกิ คล้ายถั่วเขียว เปลือสีแดง ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วขาว คล้ายถั่วเหลือง ถั่วแดงหลวง

41 ข้อมูลโภชนาการ ถั่ว เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม
ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร น้ำตาลน้อยกว่า โซเดียม วิตามิน


ดาวน์โหลด ppt เป็นอาหารที่มีคุณค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google