งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Animal cell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Animal cell."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Animal cell

2 5 micrometer (um) Nucleus

3 หน้าที่ของนิวเคลียส (Nuclear function)
ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่ง การควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ นั้นมีรหัสคำสั่งและอยู่ใน DNA อย่างครบถ้วน และสามารถ ถ่ายทอดคำสั่งนั้นผ่านไปยัง เซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างถูกต้อง

4 ส่วนประกอบของนิวเคลียส
เยื่อหุ้มนิวเคลียส ( nuclear membrane)

5 2. โครมาติน (chromatin)

6

7 จำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต
ชนิดของสิ่งมีชีวิต จำนวนโครโมโซม (2n) คน 46 ลิงชิมแพนซี 48 สุนัข 78 วัว 60 ยุงก้นปล่อง 6 แมลงหวี่ 8 กล้วย 22 ชนิดของสิ่งมีชีวิต จำนวนโครโมโซม (2n) ข้าว 24 มะเขือเทศ ไก่ 78 แมลงวัน 12 ฟักทอง 40 หอม 16 แตงโม 22

8

9 โครงสร้าง DNA (DNA structure)

10 องค์ประกอบของดีเอ็นเอ


ดาวน์โหลด ppt Animal cell.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google