งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RNA (Ribonuclei c acid). RNA มี 3 ชนิด คือ 1.Ribosomal RNA (rRNA) ไร โบโซมอล อาร์เอ็นเอ ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลัก ของ ribosome 2.Transfer RNA (tRNA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RNA (Ribonuclei c acid). RNA มี 3 ชนิด คือ 1.Ribosomal RNA (rRNA) ไร โบโซมอล อาร์เอ็นเอ ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลัก ของ ribosome 2.Transfer RNA (tRNA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RNA (Ribonuclei c acid)

2

3 RNA มี 3 ชนิด คือ 1.Ribosomal RNA (rRNA) ไร โบโซมอล อาร์เอ็นเอ ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลัก ของ ribosome 2.Transfer RNA (tRNA) ทรานส เฟอร์ อาร์เอ็นเอ ทำหน้าที่ขนส่งกรดอะมิโนมายัง ribosome เพื่อสังเคราะห์โปรตีน 3.Messenger RNA (mRNA) แมส เซ็นเจอร์ อาร์เอ็นเอ นำรหัสมาจาก ดีอ็นเอ สำหรับการสังเคราะห์โปรตีน แต่ละชนิด

4 mRNA tRNA

5 นิวคลีโอลัส (nucleolus) rRNA + Proteins Ribosome

6

7 Cytopl asm Cytosol: ของเหลวที่อยู่ ภายในเซลล์นั่นเอง ซึ่งมี กิจกรรมต่าง ๆ ภายในเซลล์ เกิดขึ้น Organelles: หน่วยย่อย ของเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะ อย่าง และมี lipid membrane ของตัวเอง เช่น ER, lysosome, golgi body เป็นต้น Inclusions: Chemical substances หรือสารเคมีต่าง ๆ ภายใน เซลล์ เช่น pigment, glycogen, lipid เป็นต้น

8

9 Ribosomes: protein factories Rough ER: make proteins (studded with ribosomes) Smooth ER: make lipids, steroid, modify proteins made in RER and detoxification

10 Riboso mes

11

12 1-receives proteins & lipids in membrane- bound vesicles from ER. 2-modifies those proteins & lipids. 3-sorts and ships the proteins & lipids away in membrane-bound vesicles. ลำเลียงออก นอกเซลล์ รับ vesicle s

13

14 Lysosome and Peroxisome

15

16


ดาวน์โหลด ppt RNA (Ribonuclei c acid). RNA มี 3 ชนิด คือ 1.Ribosomal RNA (rRNA) ไร โบโซมอล อาร์เอ็นเอ ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลัก ของ ribosome 2.Transfer RNA (tRNA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google