งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ข้าวไทยเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ข้าวไทยเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ข้าวไทยเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

2 สถานการณ์ข้าวโลก หน่วย : ล้านตันข้าวสาร ปีการผลิต ผลผลิต บริโภค การค้า
สต็อกปลายปี 2545/46 377.8 407.6 27.6 103.6 2546/47 391.6 413.0 27.2 82.1 2547/48 400.5 408.1 29.0 74.5 2548/49 417.6 415.5 28.9 76.7 2549/50 419.2 29.2 75.1 2550/51 420.6 423.7 29.3 72.1 เปลี่ยนแปลง 2551/2550 (%) 0.7 1.1 0.3 - 4.1

3 American Ministry of Agriculture เดือน กุมภาพันธ์ 2551
เดือน กุมภาพันธ์ 2551 ประมาณการผลผลิตข้าวโลก ล้านตัน ประมาณการบริโภคข้าวโลก ล้านตัน ผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการ ล้านตัน (มีผลผลิตต่ำกว่าความต้องการร้อยละ 0.73) ส่งผลให้สต็อกข้าวโลกปลายปีต่ำสุดในรอบ 24 ปี

4

5 สถานการณ์ของประเทศผู้ส่งออก ปี 2550/51
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร ประเทศ ผลผลิต การบริโภค การนำเข้า การส่งออก สต็อกปลายปี 1. จีน 129.5 129.1 0.6 1.3 35.7 2. อินเดีย 92.0 88.8 - 3.5 11.1 3. เวียดนาม 23.3 18.7 5.0 1.4 4. ไทย 18.6 9.6 ** 9.0 2.5 5. อเมริกา 6.3 4.0 0.7 6. ปากีสถาน 5.4 2.4 2.9 0.5

6 สถานการณ์ประเทศผู้ส่งออก
VIETNAM ภาวะอากาศหนาว ผลผลิตเสียหาย กำหนดเป้าหมายส่งออก 4.5 ล้านตัน อาจจะลดเป้าหมาย เพราะ การแข็งค่าของเงิน การเพิ่มขึ้นราคาข้าวในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย INDIA ยกเลิกการผ่อนผันการส่งออกข้าวที่มิใช่ข้าวบาสมาติ ตั้งแต่ 8 ก.พ. 51 พิจารณาจัดเก็บภาษีข้าวส่งออกเพิ่มขึ้น (ยกเว้นข้าวบาสมาติ) กำหนดราคาส่งออกข้าวขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 20 % กำหนดราคารับซื้อ (Minimum Support Price : MSP ทั้งข้าวเปลือกธรรมดาและข้าวเปลือกเกรดดีเพิ่มขึ้น CHINA คาดว่าจีนส่งออกข้าวในปี 2551 ประมาณ 1.3 ล้านตัน ใกล้เคียงปีก่อน เพิ่มราคารับซื้อขั้นต่ำจากเกษตรกร (Minimum Purchasing Price) หยวนต่อ 50 กก. หรือ เพิ่มขึ้น %

7 สถานการณ์ของประเทศผู้นำเข้า ปี 2550
หน่วย : ล้านตันข้าวสาร ประเทศ การ ผลิต การบริโภค การนำเข้า การส่งออก สต็อกปลายปี 1. ฟิลิปปินส์ 10.0 12.1 1.9 - 5.4 2. ไนจีเรีย 3.0 4.7 1.6 0.6 3. อินโดนีเซีย 34.0 36.2 2.3 4. อิรัก 0.2 1.3 1.1 0.1 5. อิหร่าน 2.2 3.2 0.9 0.7

8 สถานการณ์ประเทศผู้นำเข้า
PHILIPPINES เพิ่มการสำรองข้าวในสต็อค เจรจาการซื้อในรูป G to G จากเวียดนาม IRAQ ยกเลิกการนำเข้าข้าว ล้านตัน เพราะสภาผู้แทนฯ ไม่อนุมัติงบประมาณจัดซื้อ คาดว่าอิรัก นำเข้าข้าว 1.1 ล้านตัน สูงกว่าปีก่อนหน้า 79 % EU - ตรวจพบการนำข้าวจากจีนมีสารปนเปื้อน GMOs ประกาศให้การนำเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากจีนต้องมีหนังสือรับรองผ่านการทดสอบปลอด GMOs ทำให้ผู้ส่งออกจีนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

9 สถานการณ์ข้าวไทย ปีการผลิต นาปี นาปรัง รวม เปลี่ยนแปลง(%) 2544/45
หน่วย : ล้านตันข้าวเปลือก ปีการผลิต นาปี นาปรัง รวม เปลี่ยนแปลง(%) 2544/45 22.410 5.624 28.034 - 2545/46 21.566 6.426 27.992 - 0.14 2546/47 23.142 6.332 29.474 + 5.29 2547/48 22.650 5.888 28.538 - 3.17 2548/49 23.539 6.753 30.292 + 6.15 2549/50 22.840 6.802 29.642 - 2.15 2550/51 23.387 6.793 30.180 + 1.81

10 สถานการณ์ข้าวเปลือกไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 51
สถานการณ์ข้าวเปลือกไทย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 51 การผลิตข้าวปี 2550/51 - ผลผลิตข้าวนาปี ล้านตัน - ประมาณการผลผลิตข้าวนาปรัง ปี ล้านตัน รวมผลผลิตข้าวปี 2550/ ล้านตัน 2. การจำนำข้าว - ปริมาณการรับจำนำข้าวปี 2549/50 (พย.49-กพ.50) 1,769,051 ตัน - ปริมาณการรับจำนำข้าวปี 2550/51 (พย.50-กพ.51) ,038 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว %

11 ข้าวนาปี : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด
ข้าวนาปี : ผลพยากรณ์การผลิต ปี รายจังหวัด ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (ไร่) (ตัน) (กิโลกรัม) 2550 2551 % +/- รวมทั้งประเทศ 57,421,689 57,403,565 -0.03 23,387,417 23,591,757 0.87 407 411 0.98 ข้าวเจ้า 38,002,725 38,014,886 0.03 16,604,740 16,759,291 0.93 437 441 0.92 ข้าวเหนียว 19,418,964 19,388,679 -0.16 6,782,677 6,832,466 0.73 349 352 0.86 ภาคเหนือ 12,766,517 12,774,315 0.06 6,593,901 6,656,648 0.95 516 521 0.97 9,367,614 9,381,325 0.15 4,791,886 4,845,183 1.11 512 0.78 3,398,903 3,392,990 -0.17 1,802,015 1,811,465 0.52 530 534 0.75 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32,719,910 32,688,279 -0.10 10,404,563 10,481,569 0.74 318 321 0.94 16,768,073 16,760,605 -0.04 5,449,954 5,486,835 0.68 325 327 0.62 15,951,837 15,927,674 -0.15 4,954,609 4,994,734 0.81 311 314 0.96 ภาคกลาง 9,839,292 9,842,572 5,584,366 5,635,551 568 573 0.88 9,773,477 9,777,084 0.04 5,559,183 5,610,200 569 574 65,815 65,488 -0.50 25,183 25,351 0.67 383 387 1.04 ภาคใต้ 2,095,970 2,098,399 0.12 804,587 817,989 1.67 384 390 1.56 2,093,561 2,095,872 0.11 803,717 817,073 1.66 2,409 2,527 4.90 870 916 5.29 361 362 0.28

12 ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (ไร่) (ตัน)
(กิโลกรัม) 2550 2551 % +/- เชียงราย 1,229,947 1,217,724 -0.99 653,990 651,732 -0.35 532 535 0.56 ข้าวเจ้า 235,289 223,693 -4.93 126,821 121,913 -3.87 539 545 1.11 ข้าวเหนียว 994,658 994,031 -0.06 527,169 529,819 0.50 530 533 0.57 พะเยา 594,765 603,769 1.51 297,554 303,331 1.94 500 502 0.40 167,407 166,845 -0.34 87,721 87,927 0.23 524 527 427,358 436,924 2.24 209,833 215,404 2.65 491 493 0.41 ลำปาง 415,654 415,227 -0.10 216,140 217,409 0.59 520 0.77 27,918 27,246 -2.41 14,517 14,495 -0.15 2.31 387,736 387,981 0.06 201,623 202,914 0.64 523 0.58 ลำพูน 149,389 145,844 -2.37 83,940 82,450 -1.78 562 565 0.53 20,892 21,221 1.57 10,697 11,290 5.54 512 3.91 128,497 124,623 -3.01 73,243 71,160 -2.84 570 571 0.18 เชียงใหม่ 514,257 513,230 -0.20 298,415 303,921 1.85 580 592 2.07 166,432 165,883 -0.33 85,546 88,913 3.94 514 536 4.28 347,825 347,347 -0.14 212,869 215,008 1.00 612 619 1.14 แม่ฮ่องสอน 116,808 115,940 -0.74 54,461 55,578 2.05 466 479 2.79 94,274 93,205 -1.13 43,555 44,552 2.29 462 478 3.46 22,534 22,735 0.89 10,906 11,026 1.10 484 485 0.21 แพร่ 248,689 249,354 0.27 138,119 139,583 1.06 555 560 0.90 11,131 11,368 2.13 6,512 6,787 4.22 585 597 237,558 237,986 131,607 132,796 554 558 0.72 น่าน 206,865 210,018 1.52 106,101 108,558 2.32 513 517 0.78 3,419 3,527 3.16 1,733 1,802 3.98 507 511 0.79 203,446 206,491 1.50 104,368 106,756

13 ข้าวนาปรัง : ผลพยากรณ์การผลิต ปี 2551 รายจังหวัด
ข้าวนาปรัง : ผลพยากรณ์การผลิต ปี รายจังหวัด ประเทศ/ภาค/จังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ (ไร่) (ตัน) (กิโลกรัม) 2550 2551 % +/- รวมทั้งประเทศ 10,074,148 9,910,683 -1.62 6,802,176 6,793,423 -0.13 675 685 1.48 ภาคเหนือ 3,477,315 3,292,053 -5.33 2,311,107 2,235,489 -3.27 665 679 2.11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 900,130 843,860 -6.25 478,412 449,712 -6.00 531 533 0.38 ภาคกลาง 5,485,903 5,570,670 1.55 3,909,721 4,008,186 2.52 713 720 0.98 ภาคใต้ 210,800 204,100 -3.18 102,936 100,036 -2.82 488 490 0.41 เชียงราย 146,924 118,706 -19.21 99,362 81,314 -18.16 676 1.33 พะเยา 3,083 3,320 7.69 1,760 1,922 9.20 571 579 1.40 ลำปาง 11,687 8,758 -25.06 6,564 4,975 -24.21 562 568 1.07 ลำพูน 4,025 3,897 2,884 2,837 -1.63 717 728 1.53 เชียงใหม่ 40,554 27,685 -31.73 25,925 17,912 -30.91 639 647 1.25 ตาก 27,694 22,759 -17.82 17,189 14,156 -17.65 621 622 0.16 กำแพงเพชร 546,768 542,857 -0.72 337,575 339,286 0.51 617 625 1.30 สุโขทัย 296,865 298,724 0.63 198,736 201,041 1.16 669 673 0.60 แพร่ 5,487 2,525 -53.98 3,228 1,507 -53.31 588 597 น่าน 1,913 1,684 -11.97 1,083 955 -11.82 566 567 0.18

14 สถานการณ์ข้าวนาปีจังหวัดเชียงใหม่
รายการ ปี 2549/2550 ปี 2550/2551 ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว รวม พื้นที่ปลูก(ไร่) 131,691 380,542 512,233 107,909 406,047 513,956 พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) 130,099 369,324 499,423 107,409 402,047 509,456 ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) 596 653 638 630 655 649 ผลผลิตรวม (ตัน) 77,539 241,169 318,708 67,668 263,341 331,009

15 ผลผลิตข้าวนาปรัง จังหวัดเชียงใหม่
ปี ประเภท 2549 2550 2551 เฉลี่ยปีละ ข้าวเหนียว 31,708.00 61,993.00 48,808.00 47,503.00 ข้าวเจ้า 10,024.00 1,932.00 2,317.00 4,757.67 รวม 41,732.00 63,925.00 51,125.00 52,260.67 ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

16 สถานการณ์ราคาของข้าวไทย
หน่วย : บาท/ตัน ชนิด ปี มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค พย. ธค. เฉลี่ย ข้าว เปลือกหอมมะลิ(36 กรัม) 49 7500 7833 8151 8157 8305 8315 8812 8975 9023 8080 8364 8291 8392 50 8680 8788 8930 8955 8913 8961 9033 9025 9058 9118 9348 10297 9092 51 10500 12175 ข้าว เปลือกเหนียวเมล็ดยาว 6774 6979 7200 7331 7679 9100 9464 10020 10262 10567 10258 8595 11367 11300 11329 11447 11920 13667 12700 9250 9041 11593 6805 8066 ที่มา: กรมการค้าภายใน

17 เปรียบเทียบราคาข้าว 26 มี.ค. 2550 1 เม.ย. 2551 เปลี่ยนแปลง
รายการสินค้า 26 มี.ค. 2550 1 เม.ย. 2551 เปลี่ยนแปลง (%) ข้าวเปลือกหอมมะลิ (บาท/ตัน) - จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดสุรินทร์ 9,000-9,200 8,900-9,000 14, ,000 16, ,600 +84.44 ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง (ความชื้นไม่เกิน 15%) - จังหวัดนครสวรรค์ - จังหวัดสุพรรณบุรี 6,100-6,200 6,300-6,400 11,500-12,500 12,000-12,200 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว - จังหวัดอุดรธานี (ข้าวใหม่) 11,300-11,500 11,000-11,200 + 2.60 ข้าวสาร (บาท/100 กก.) - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (เก่า) - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (ใหม่) - ข้าวขาว 100% ชั้น 2 (ใหม่) - ข้าวขาว 5% (ใหม่) - ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (ใหม่) 2,050-2,100 1,950-2,000 1,250-1,300 1,050-1,100 2,100-2,150 2,910-2,920 2,200-2,205 2,150-2,155 1,955-1,960 - 8.83

18 การส่งออก เป้าหมายการส่งออก ปี 2551 - จำนวน 8.75 ล้านตัน
- จำนวน ล้านตัน - มูลค่า 3,325 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเบื้องต้น (ม.ค. – ก.พ. 51) - จำนวน ล้านตัน - มูลค่า ล้านเหรียญสหรัฐฯ

19 ปริมาณการส่งออกข้าวของไทย ระหว่างปี 2548-2551 (ก.พ.)
ปริมาณ : ตัน ประเทศ 2548 2549 2550 %สัดส่วน (ม.ค.) 2551 % เปลี่ยน เอเชีย 2,057,800 2,069,285 2,890,639 30.21 225,134.13 36.14 250,664.37 24.51 11.34 จีน 490,134 653,153 462,152 4.84 94,943.34 7.82 99,915.97 4.82 5.24 ฟิลิปปินส์ 77,785 111,925 425,506 4.45 6,515.20 0.54 50,928.00 2.46 681.68 อินโดนีเซีย 119,792 171,740 456,158 4.77 30,908.00 2.55 13,691.68 0.66 -55.70 มาเลเซีย 417,381 372,814 414,028 4.33 98,277.00 8.09 118,279.38 5.71 20.35 ฮ่องกง 303,262 281,854 313,843 3.28 56,780.40 4.68 54,531.40 2.63 -3.96 ตะวันออกกลาง 906,178 1,577,274 1,465,148 15.34 30,171.65 140,570.17 13.74 365.90 อิรัก 463,195 616,923 413,436 11,800.00 0.97 82,830.83 4.00 601.96 อิหร่าน 160,481 650,697 615,904 6.44 54,713.26 4.51 61,407.60 2.96 12.24 ยุโรป 332,282 404,469 646,961 6.77 55,926.10 8.98 89,229.77 8.72 59.55 แอฟริกา 3,450,533 2,736,271 3,922,286 41.06 259,907.41 41.72 469,220.69 45.87 80.53 เซเนกัล 494,649 319,196 680,155 7.12 157,370.74 12.96 113,778.20 5.49 -27.70 ไนจีเรีย 601,969 384,340 327,025 3.42 43,550.00 3.59 30,993.00 1.50 -28.83 เบนิน 526,333 536,248 801,498 8.39 90,880.00 7.48 213,441.48 10.30 134.86 แอฟริกาใต้ 455,083 441,380 532,369 5.57 69,636.88 5.73 85,952.05 4.15 23.43 ไอวอรีโคสต์ 298,301 451,004 397,569 4.16 48,798.45 4.02 153,656.25 7.41 214.88 อเมริกา 414,293 483,163 477,008 4.99 40,202.20 6.45 57,432.21 5.61 42.86 สหรัฐอเมริกา 346,020 379,506 372,802 3.90 64,526.15 5.31 79,820.97 3.85 23.70 โอเชียเนีย 143,261 150,193 155,339 1.63 11,601.18 1.86 15,731.98 1.54 35.61 รวมทั้งสิ้น 7,304,346 7,420,656 9,557,382 100.00 622,942.67 1,022,849.19 64.20 มูลค่าข้าว (ล้านบาท) 90,874 97,349 123,700 8,380.88 14,225.63 69.74 มูลค่าข้าว (ล้านUS$) 2,278 2,553 3,592 234.34 424.81 81.28 ปริมาณข้าวเอกชน 8,897,609 981,876.39 57.62 ปริมาณข้าวรัฐบาล - 653,282 40,972.80

20 ประเทศที่ไทยส่งออกข้าวไปขาย (2550)
หน่วย : พันตัน เบนิน 801 เซเนกัล 680 อิหร่าน 615 แอฟริกาใต้ 532 จีน 462 อินโดนีเซีย 456 ฟิลิบปินส์ 425 มาเลเซีย 414 อิรัก 413 ไอวอรีโคสต์ 397 อเมริกา 372 ไนจีเรีย 327 ฮ่องกง 313

21 ตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย
พันตัน ข้อมูลปี 2550

22 ปัญหาและอุปสรรคการส่งออกข้าวของไทย
1. ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา (ต้นทุนการผลิต สูงกว่าประเทศอื่น) 2. การกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการภาษี และ มิใช่มาตรการภาษี 3. การแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นที่รุนแรงมากขึ้น 4. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าระวางเรือ ขาดแคลนเรือบรรทุก 5. การแข่งขันกันเองของผู้ส่งออกข้าวไทย 6. ความเสี่ยงจากประเทศผู้ซื้อข้าวที่ประสบปัญหา ทางการเงิน

23 นโยบายการตลาดข้าวไทย
1. การขยายตลาดข้าวไทย - การขยายตลาดข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ - การขยายตลาดข้าวในรูปแบบทั่วไป - การขยายข้าวในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ และร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ 2. สร้างพันธมิตรกับ 5 ประเทศ (จีน อินเดีย ปากีสถาน เวียดนาม และไทย) โดยเริ่มที่เวียดนาม 3. บริหารจัดการสต็อกข้าวตามโครงการรับจำนำ ข้าวของรัฐบาล

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ข้าวไทยเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google