งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5-6/2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5-6/2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5-6/2558
สำนักงานชลประทานที่ 4 ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการดำเนินการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สภาพอากาศ, สถานการณ์น้ำ, การเพาะปลูกพืชฤดูฝน 11 มิถุนายน 2558

2 สภาพอากาศทั่วไป ในช่วงวันที่ 9-10 มิ.ย.58 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดน้อยลง และจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ มิ.ย.58 ภาคเหนือ - ช่วงวันที่ 9-10 มิ.ย.มีฝนร้อยละ - ช่วงวันที่ มิ.ย.มีฝนร้อยละ - อุณหภูมิต่ำสุด องศาเซลเซียส - อุณหภูมิสูงสุด องศาเซลเซียส

3 ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (เอลนีโญ / ลานีญา)
ตะวันตก ตะวันออก เอกวาดอร์ ชิลี เปรู มหาสมุทรแปซิฟิก ไทย ตลอดปี 2558 มีความน่าจะเป็นมากกว่า 80% ที่จะเกิดปรากฏการณ์ เอลนีโญ * เดือน พ.ค.58 อยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนถึงปานกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนต่ำกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าปกติเล็กน้อย

4 ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 9 มิ.ย.58 แพร่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร
เกณฑ์ฝนเฉลี่ย ณ 9 มิ.ย. (380 มม.) แพร่ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร

5 สถานการณ์น้ำในเขื่อน ณ 8 มิ.ย.2558
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ความจุ 13,462 ล้าน ลบ.ม. ความจุ 9,510 ล้าน ลบ.ม. 9,986 4,277 ล้าน ลบ.ม. (32%) 3,709 ล้าน ลบ.ม. (39%) 1,336 ใช้การ 477 ล้าน ลบ.ม. (5%) ใช้การ 859 ล้าน ลบ.ม. (13%) 3,800 ล้าน ลบ.ม. 2,850 ล้าน ลบ.ม. แผนการระบายน้ำฤดูฝน 1,904 2,697 (1 พ.ค ต.ค.58) 807 1,211 (42%) (45%) ผลการระบายน้ำ * เขื่อนภูมิพลระบายน้ำวันละ 22 ล้าน ลบ.ม เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำวันละ 33 ล้าน ลบ.ม.

6 ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพล
2554 ค่าเฉลี่ย 2555 2556 2557 2558

7 ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนภูมิพล
2555 2554 2556 2557 2558

8 คาดการณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล
มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

9 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (ณ 8 มิถุนายน 2558)
7 2 12 6 11 9 3 1 8 5 10 15 4 13 14 แพร่ ยม ลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ เก็บกักรวม 161(40%) / 402 วัง น่าน สุโขทัย ปิง ตาก 23% 49% 48% 35% 70% 47% 36% 33% 21% 6% 44% 15% 22% 85% กำแพงเพชร 7 2 12 6 11 9 3 1 8 5 10 15 4 13 14 ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย 5 แห่ง 81% ขึ้นไป เกณฑ์น้ำมาก 1 แห่ง % เกณฑ์น้ำดี 1 แห่ง % เกณฑ์น้ำพอใช้ 8 แห่ง 9

10 ติดตามการรับน้ำจากแม่น้ำปิงในเขต จ.กำแพงเพชร สชป.4
จ.สุโขทัย แม่น้ำปิง แม่น้ำยม จ.พิษณุโลก 550,688 ไร่ คบ.ท่อทองแดง ทรบ.วังบัว 443,938 ไร่ แม่น้ำน่าน จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร ทรบ.วังยาง 231,938 ไร่ ทรบ.หนองขวัญ 102,375 ไร่ จ.นครสวรรค์ รวมพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 1,328,939 ไร่

11 รับน้ำอัตรา 27 ลบ.ม./วิ ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90%
แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตโครงการส่งน้ำฯ ท่อทองแดง ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2558 แนวคลองที่น้ำไปถึง แนวคลองที่น้ำยังไม่ถึง รับน้ำอัตรา 27 ลบ.ม./วิ ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90%

12 แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 วังบัว ชป
แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 วังบัว ชป.กำแพงเพชร ช่วงวันที่ 26 – 29 พ.ค. 2558 ณ วันที่ 8 มิ.ย.58 จากการรับน้ำในอัตรา 27 ลบ.ม./วิ สามารถส่งน้ำได้ไกลสุดตามที่แสดง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 80%

13 แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 วังยาง ชป
แผนที่แสดงจุดที่น้ำส่งไปถึงในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 วังยาง ชป.กำแพงเพชร ณ วันที่ 29 พ.ค. 2558 ณ วันที่ 8 มิ.ย.58 จากการรับน้ำในอัตรา 23 ลบ.ม./วิ สามารถส่งน้ำได้ไกลสุดตามที่แสดง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70%

14

15 ติดตามการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2558 ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558
สชป.4 ข้าว พืชไร่-ผัก อื่นๆ รวม พื้นที่คาดการณ์(ไร่) 1,567,299 13,349 306,806 1,887,454 ผล(ไร่) 264,820 4,590 303,939 573,349 เก็บเกี่ยว(ไร่) - 47 162 209 หน่วย : ไร่ โครงการ พื้นที่ ชลประทาน การปลูกข้าวนาปี เก็บเกี่ยว คาดการณ์ ผล ชป.แพร่ 74,538 38,800 - ชป.สุโขทัย 347,669 259,100 24,720 ชป.ตาก 61,040 45,300 ชป.กำแพงเพชร 967,490 639,360 149,964 คบ.แม่ยม 196,000 175,000 คบ.สุโขทัย 68,625 29,687 13,286 คบ.ท่อทองแดง 550,688 380,052 76,850 รวมทั้ง สชป.4 2,266,050 1,567,299 264,820

16 จบการนำเสนอ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5-6/2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google