งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์
คุณครูปวีณา แนววงศ์ Free Powerpoint Templates

2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมอย่างไร
กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา เขียนผังงานหรือซูโดโค้ด (Pseudocoding) เขียนโปรแกรม ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ทำเอกสารคู่มือและการบำรุงรักษาโปรแกรม

3 วิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
ผังงานเป็นแผนภาพที่แสดงลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นจากการรับข้อมูล การประมวลผลไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์การทำงาน

4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
การเริ่มต้นและการสิ้นสุด การทำงานของโปรแกรม ลูกศรแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรม การประมวลผล การคำนวณ ต่าง ๆ และการกำหนดค่า

5 การรับหรือแสดงข้อมูล
โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ การตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ การแสดงผลลัพธ์หรือรายงานผลทางเครื่องพิมพ์ (printer)

6 หลักเกณฑ์การเขียนผังงาน
ผังงานที่เขียนขึ้นต้องดูชัดเจน และดูง่าย มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เพียงจุดเดียว กำหนดทิศทางการทำงานด้วยลูกศรและควรมีทิศทางการทำงานจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา สัญลักษณ์แบบเลือกทำ(เงื่อนไข) ต้องมีคำตอบที่ถูกต้องทำให้โปรแกรมสามารถดำเนินต่อไปได้

7 5. ลูกศรที่ใช้บอกทิศทางการทำงานไม่ควร
เขียนตัดกันหรือทับกัน ผังงานที่ซับซ้อนมาก ควรนำสัญลักษณ์การเชื่อมต่อมาใช้เพื่อให้เข้าใจง่าย ตรวจสอบความถูกต้องของผังงานโดยสร้างข้อมูลมาหนึ่งชุดแล้วดูว่าผลลัพธ์เป็นไปตามต้องการหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น โดย คุณครูปวีณา แนววงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google