งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Ecological Succession)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Ecological Succession)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Ecological Succession)
กรณีศึกษา ประกอบการทดลองที่ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Ecological Succession)

2 สภาพกระถางปลูกพืชก่อนทำการทดลอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2553 กระถางที่ใช้ทดลองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

3 วิธีทดลอง 1. ถอนพืชที่มีอยู่ในกระถางทั้งหมด

4 วิธีทดลอง 1. ถอนพืชที่มีอยู่ในกระถางทั้งหมด 2. นับจำนวนต้นพืชต่อชนิด หรือ ในกรณีที่มีจำนวนต้นมากจะใช้วิธีประมาณเปอร์เซ็นต์การปกคลุมดินต่อชนิดพืช

5 วิธีทดลอง สภาพกระถางหลังจากถอนพืชออกหมด
1. ถอนพืชที่มีอยู่ในกระถางทั้งหมด 2. นับจำนวนต้นพืชต่อชนิด หรือ ในกรณีที่มีจำนวนต้นมากจะใช้วิธีประมาณเปอร์เซ็นต์การปกคลุมดินต่อชนิดพืช 3. ชั่งน้ำหนักสดพืช แยกตามชนิดพืช สภาพกระถางหลังจากถอนพืชออกหมด

6 ผลการทดลอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2553
พืชที่พบ จำนวน (ต้น) น้ำหนักสด (g) 1. ดาดตะกั่ว 5 20.8 2. ตำแยแมว 1 5.5 3. ลูกใต้ใบ 2.1 4. ต้อยติ่ง 8.9 5. หญ้าเกล็ดหอย จำนวนมาก ปกคลุม 75% 6. เห็ด 7.3 เปอร์เซ็นต์การปกคลุม 75%

7 ทำการทดลองต่อ โดยรดน้ำเป็นประจำทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน (4 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2553)
สภาพกระถาง 1 เดือนหลังจากถอนพืชออกหมด

8 ถอนพืชที่ขึ้นใหม่ทั้งหมด นับจำนวน และชั่งน้ำหนัก

9 ผลการทดลอง พืชที่พบ จำนวน (ต้น) น้ำหนักสด (g) 1. ลูกใต้ใบ 2 0.03
2. กะสัง 1 0.02 3. ลิ้นงูเขียว 0.04 4. ตำแยแมว 0.01 5. ต้อยติ่ง 4 6. หญ้าเกล็ดหอย จำนวนมาก 4.41 7. มอส ปกคลุม 80% -


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที่ (Ecological Succession)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google