งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FILE AND DIRECTORIES พื้นฐานลินุกส์ 3901-2103 ผู้สอน นายวุฒิชัย คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FILE AND DIRECTORIES พื้นฐานลินุกส์ 3901-2103 ผู้สอน นายวุฒิชัย คำมีสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FILE AND DIRECTORIES พื้นฐานลินุกส์ 3901-2103 ผู้สอน นายวุฒิชัย คำมีสว่าง

2 ความหมายของ DIRECTORY ต่างๆ บน LINUX /bin ใช้เก็บคำสั่งทั่วไป รวมทั้งคำสั่ง utilities ของระบบ /boot ใช้เก็บ kernel และไฟล์ที่ใช้ boot ระบบ /dev ใช้เก็บ device file สำหรับใช้อ้างอิงตัว อุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ทุกตัวจะมีไฟล์เป็นของ ตัวเอง / etc ใช้เก็บคำสั่งเพิ่มเติม และใช้เก็บ ไฟล์ข้อมูลประเภท configuration และ sub directories ที่ใช้ในการ setup ระบบ

3 ความหมายของ DIRECTORY ต่างๆ บน LINUX ( ต่อ ) /home ใช้เก็บ home directory ของ user บน ระบบ /lib ใช้เก็บ Library แบบ Dynamic ที่เขียนจาก ภาษา C มีลักษณะคล้าย.dll ของ ระบบปฏิบัติการ Windows /lost+found ใช้เก็บ error ทั่วไปเกี่ยวกับ disk /media ใช้เก็บ device file สำหรับใช้อ้างอิงตัว อุปกรณ์ โดยอุปกรณ์ทุกตัวจะมีไฟล์เป็นของ ตัวเอง

4 ความหมายของ DIRECTORY ต่างๆ บน LINUX ( ต่อ ) /proc ใช้สำหรับเก็บข้อมูลขณะ Process ต่างๆ ที่กำลังทำงานอยู่ /sbin ใช้เก็บคำสั่งในการดูแลระบบต่างๆ /tmp ใช้เก็บไฟล์ชั่วคราวของ root และ user /usr ใช้เก็บ sub directory ในการ setup ระบบ

5 ความหมายของ DIRECTORY ต่างๆ บน LINUX ( ต่อ ) /usr/bin ใช้เก็บคำสั่งทั่วไป /usr/sbin ใช้เก็บชุดคำสั่งเกี่ยวกับระบบ Network /var ใช้เก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

6 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ DIRECTORY คำสั่ง cd เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยน directory ที่อยู่ ปัจจุบัน ตัวอย่าง cd /usr cd ~ cd – cd..

7 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ DIRECTORY ( ต่อ ) คำสั่ง mkdir เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้าง Directory Options -m ทำการกำหนด Premission -p ทำการสร้าง Parent Directory ตัวอย่าง mkdir home mkdir –p –m755 /local/bin

8 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ DIRECTORY ( ต่อ ) คำสั่ง rmdir เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับลบ Directory ที่ว่าง เปล่า Option -p ทำการสร้าง Parent Directory ตัวอย่าง rmdir /home rmdir –p /home/local/data

9 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ DIRECTORY ( ต่อ ) คำสั่ง pwd เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดง directory ที่อยู่ ปัจจุบัน

10 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ FILES คำสั่ง ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดง files และ directories Options -l ใช้แสดงผลลัพธ์แบบละเอียด และแสดงสิทธิ ด้วย -a ใช้แสดงไฟล์ทั้งหมด รวมทั้งไฟล์ที่ซ่อนอยู่ -f แสดงผลลัพธ์พร้อมเครื่องหมายหลังชื่อ / (directory), * (execute) ตัวอย่าง ls /usr/bin

11 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ FILES ( ต่อ ) คำสั่ง cp เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับสำเนา files รูปแบบ cp [source] [target] ตัวอย่าง cp test.txt test2.txt cp /home/test.txt /temp/ cp /home/test.txt /tmp/test2.txt

12 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ FILES ( ต่อ ) คำสั่ง mv เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการย้าย files และ directories รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ รูปแบบ mv [source] [target] ตัวอย่าง mv test.txt test2.txt mv *.tar /backup/ mv /home/test.txt /tmp/

13 คำสั่งเกี่ยวกับการจัดการ FILES ( ต่อ ) คำสั่ง rm เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการลบ files Options -r ให้ลบ directories ทั้งหมดด้วย -i ให้ถามยืนยันก่อนทำการลบ -f ให้โปรแกรมลบทันทีโดยไม่ถามยืนยันก่อน ตัวอย่าง rm file1.txt


ดาวน์โหลด ppt FILE AND DIRECTORIES พื้นฐานลินุกส์ 3901-2103 ผู้สอน นายวุฒิชัย คำมีสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google