งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก
18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูปของ…………………………. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด………………………………………………………… ครูธีระพล เข่งวา

2 3. ตำนาน หมายถึง…………………………….. 4. พงศาวดาร หมายถึง……………………….
19 3. ตำนาน หมายถึง…………………………….. 4. พงศาวดาร หมายถึง………………………. 5. บิดาแห่งประวัติศาสตร์โลก………….. เป็นชาว…………………………………………….. 6. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยคือ…….. ครูธีระพล เข่งวา

3 7. เหตุผลที่ไทยเปลี่ยนรูปแบบการ บันทึกเหตุการณ์ในอดีตจากเดิม
20 7. เหตุผลที่ไทยเปลี่ยนรูปแบบการ บันทึกเหตุการณ์ในอดีตจากเดิม เป็นการบันทึกในลักษณะของ ประวัติศาสตร์ตามความหมายแบบ ตะวันตกคือ1…………………………. 2………………………... ครูธีระพล เข่งวา

4 8. คำว่า ประวัติศาสตร์ (HISTORY) มี รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า………..
21 8. คำว่า ประวัติศาสตร์ (HISTORY) มี รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า……….. ซึ่งแปลว่า…………………………………………. 9. เหตุใดจึงกล่าวว่า การเขียนประวัติ ศาสตร์เปรียบเสมือนการถักหรือ ทอผ้า…………………………………………………. ครูธีระพล เข่งวา

5 10. จงสรุปประโยชน์และความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ออกมาเป็นข้อๆ
22 10. จงสรุปประโยชน์และความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ออกมาเป็นข้อๆ ครูธีระพล เข่งวา

6 พบกันใหม่ เรื่อง :วิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่
23 พบกันใหม่ เรื่อง :วิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ขอขอบคุณฝ่ายผลิตรายการทุกท่าน ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่าประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของไทย จะถูก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google