งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน พฤษภาคม งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 เปรียบเทียบผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดนครปฐม
เดือนพฤษภาคม 2557 กับ เดือนพฤษภาคม 2556 อัตราต่อปชกแสนคน

3 สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2557

5 แหล่งที่มา: http://www. boe. moph. go. th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ
แหล่งที่มา: เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค. 57

6 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครปฐม

7 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดนครปฐม
ผู้ป่วยสะสม ราย (เสียชีวิต 2 ราย) อัตราป่วยเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศไทย จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 27พ.ค. 57)

8 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี 2557 จำแนกตามพื้นที่
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 27 พ.ค. 57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

9 เปรียบเทียบอัตราป่วยต่อแสนสะสมโรคไข้เลือดออก
ปี กับ 2556 จำแนกตามเครือข่าย(ข้อมูล ณ 27 พ.ค.57) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

10 พื้นที่ที่กำลังมีการระบาดด้วยโรคไข้เลือดออก
แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม (27พค57)

11 โรคสำคัญ

12 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

13 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยสะสม 692 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) จำนวน (ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 27 พ.ค. 57)

14 ขอบคุณค่ะ Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google