งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์ 2554 บัตรหมดอายุ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-44223263, 0-44223215 ปุจฉา วิสัชนา ปุจฉา : Safety Card คือ อะไร ? วิสัชนา : บัตรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีที่อนุญาตให้ผู้ที่ผ่านการ ฝึกอบรมในหลักสูตร “ ความปลอดภัยใน การใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ” เข้าใช้ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือของศูนย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป

2 อยากได้บัตร Safety Card…? ต้อง อยากได้บัตร Safety Card…? ต้องอบรม ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี อบรม - สอบ ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-17.00 น. สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (F9) ด่วน ! รับสมัครในวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-15.30 น เท่านั้น สอบถามรายละเอียดและ สมัครได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยฯ อาคารเครื่องมือ 1(F1) โทรศัพท์ 0-4422-3263, 0-4422-3215 พลาด โอกาสนี้ต้องรอรอบต่อไป ภาคการศึกษา 2/2554

3 สมัครในวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-15.30 น. ฝ่ายสนับสนุน โครงการวิจัยฯ (F1) โทรศัพท์ 0-44223215 อบรม - สอบ ศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-17.00 น. สถานที่ อาคารเฉลิม พระเกียรติ 72 พรรษาบรม ราชินีนาถ (F9) สอบผ่านได้บัตร Safety Card สถานที่ ฝ่ายสนับสนุน โครงการวิจัยฯ (F1) ส่ง คง.1, คง.2, คง.3 พร้อม แนบบัตร Safety Card สามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้ อบรม ความปลอดภัยในการใช้ ห้องปฏิบัติการและสารเคมี ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1/2554


ดาวน์โหลด ppt ( อาจารย์ ดร. ณรงค์ อัครพัฒนากูล ) ผู้อำนวยการศูนย์ เครื่องมือฯ ผู้ออกบัตร นางสาวสุรนารี โคราช สีมา B5060689 สาขาวิชาโลหการ SAFETY CARD วันออกบัตร 9 กุมภาพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google