งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Proxy/Cache Server 24/12/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Proxy/Cache Server 24/12/2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Proxy/Cache Server 24/12/2554

2

3 Squid Squid เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ Proxy/Cache Server ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ในปัจจุบัน Squid ถูกนำมาใช้งานในการเก็บข้อมูลต่างๆ ในหน่วยงานแทบทุกหน่วยงาน เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ Open Source ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งใช้งานได้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์แต่อย่างได เว็บไซต์ท่าของ Squid คือ

4 How to make … Perl – URI perl-URI-1.35-3.noarch.rpm SQUID
squid-2.6.STABLE21-6.el5.x86_64.rpm Config #nano /etc/squid/squid.conf

5 How to make … http_port 3128 transparent icp_port 3130
cache_mem 256 MB cache_dir ufs /var/spool/squid client_netmask visible_hostname

6 How to make … # ACCESS CONTROLS # TAG: acl
acl our_networks src / /24 http_access allow our_networks # And finally deny all other access to this proxy http_access allow localhost http_access deny all

7 How to make … # ADMINISTRATIVE PARAMETERS # TAG: cache_mgr #squid -z #service squid restart #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 #tail -f /var/log/squid/access.log


ดาวน์โหลด ppt Proxy/Cache Server 24/12/2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google