งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web analyzer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web analyzer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 web analyzer

2 ขั้นตอนการติดตั้ง ขั้นตอนแรก ทำการเข้าไปที่ root ด้วยคำสั่ง sudo su แล้วก็ทำการupdate ด้วยคำสั่ง apt-get update ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้ง apache2 ด้วยคำสั้ง apt-get install apache2 เมื่อลงเสร็จจะได้ดังภาพ

3 ดังนั้นใช้คำสั่ง aptitude -y install awstats
จากนั้นทำการติดตั้ง aptitude ด้วยคำสั่ง apt-get install aptitude เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะได้ดังภาพ

4 หลังจากนั้นก็ทำการติดตั้ง awstats ด้วยคำสั่ง aptitude -y install awstats
เมื่อลง เสร็จจะได้ดังภาพ

5 แล้วก็ทำการเข้าไปแก้ไขไฟล์ awstats
แล้วก็ทำการเข้าไปแก้ไขไฟล์ awstats.conf โดย ใช้คำสั่ง pico /etc/awstats/awstats.conf เมื่อเข้าไปแล้วจะขึ้นหน้านี้

6 จากนั้นไปที่ บรรทัดที่ 122 เพื่อตั้ง logfomat = 1

7 จากนั้นให้ไปบรรทัดที่ 153 เพื่อ ระบุ host name ที่จะทำการตรวจสอบ
ในที่นี้ระบุเป็น

8 จากนั้นให้ไปบรรทัดที่ 168 เพื่อทำการ set ip ในที่นี้ ทำการ set ip จาก ตัวเครื่อง โดยทำการ check ด้วย
คำสั่ง ifconfigSet ด้วยคำสั่งนี้ HostAliases= "localhost REGEX[server\.world$] REGEX[^10\.0\.0\.]" เมื่อ set แล้วจะได้ดังภาพ

9 จากนั้นไปที่บรรทัด 222 เพื่อทำการตั้งค่า Dirlcons=”./icon”
จะได้ดังภาพ แล้วก็ทำการ save file แล้วก็ไปสร้าง ไดเร็คคอรี่ ที่ var/www/awstats ด้วยคำสั่ง Mkdir var/www/awstats จากนั้นทำการลิ้งด้วยคำสั่ง Ln -s /usr/share/awstats/icon/var/www/awstats/icon

10 จากนั้นทำการเข้าไปแก้ไขไฟล์ default ด้วยคำสั่ง
Pico /etc/apache2/sites-available/default แก้ตรง ส่วนนี้ <Directory "/usr/lib/cgi-bin"> AllowOverride None Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch Order allow,deny Allow from / //แก้ตรงนี้ให้เป็น ip ของเครื่องเรา </Directory> แล้วก็เพิ่ม ส่วนนี้ ขึ้นมาไว้ล่างสุด <Location /awstats> Order deny,allow Deny from all Allow from / // ip ของ เครื่องเรา </Location> </VirtualHost>

11 จะได้ดังภาพ

12

13 หลังจากนั้นก็ save file
จากนั้นทำการ restats apache2 ด้วนคำสั่ง service apache2 restart รอแปปนึง แล้วก็ใช้คำสั่ง /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=apache -update เพื่อสร้างรายงาน แล้วก็ใช้คำสั่ง /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -config=apache -output -staticlink > /var/www/ awstats/index.html สร้างรายงาน HTML จากรายงานดังกล่าวข้างต้น จากนั้นทำการเข้าไปที่ firefox แล้วเข้าไปกรอกที่ช่อง โดยใช้ เลขip ที่เราได้กรอก ในที่นี้ใช้ /awstats

14 ตัวอย่างโปรแกรม

15 ตัวอย่างโปรแกรม

16 ตัวอย่างโปรแกรม

17 ตัวอย่างโปรแกรม

18 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Web analyzer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google