งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน

2 นายประยูร บุญธรรม วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายประยูร บุญธรรม วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้

3 นายประดิษฐ์ มูลเจริญ วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลอุโมงค์ บ้านเชตวัน- หนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายประดิษฐ์ มูลเจริญ วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้

4 นายทัศน์ สุทธิกุล วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียงตำบลป่าสัก หมู่ที่ 14 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทัศน์ สุทธิกุล วิทยากรประจำศูนย์เรียนรู้

5 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลประตูป่า
นายทองดี อินต๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านวังมุย ตำบลประตูป่า

6 สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google