งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans ตอนที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans ตอนที่ 2

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans Dates and plans

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล สามารถสนทนา เชื้อเชิญ ปฏิเสธ หรือตอบรับ โดยใช้ โครงสร้างที่กำหนดให้ได้ ถูกต้อง

4 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Functi on - Invitation Language Would you like to come?

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล accepting Language Yes, I’d love to. Yes, that would be great.

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Refusing Language I’m doing something that day, I’m afraid.

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล GRAMMAR GRAMMAR Present Continuous ( Future use ) (Present Progressive)

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What is Susan doing? She is talking on the phone.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล What is Susan doing next weekend? next weekend? She’s going to the beach next Sunday.

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Write P for the sentences that tell about the present and F for those that tell about the future.

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 1.We’re having a party on Friday. Would you like to come? on Friday. Would you like to come? 2. Roy’s fixing his computer right now. …………………… …..

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 3. Are you going to the mall after class? 4. The kids are having a great time at the beach. …………………… … ….

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 5. What are you doing tonight? 6. What are you waiting for? Let’s go. … ….. ……………………

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 There’s a good film on at the Odeon. Would you like to go? What is it?

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, I’d love to. Dark man 2

17 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Yes, that would be great. Dark man 2 Oh, I’m sorry Oh, I’m sorry I can’t. I can’t. I’m doing my homework that evening.

18 ครูรุจิรา ทับศรีนวล A: Would you like to play tennis on Tuesday afternoon? B: I’m sorry. I can’t. I’m going to the dentist’s. I’m going to the dentist’s. A: What about Wednesday ? B: Yes, I’d love to.

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล A: Would you like to have dinner on Thursday evening? evening? B: I’m sorry. I can’t. I’m baby-sitting at the Henry’s. I’m baby-sitting at the Henry’s. A: What about Friday ? B: Yes, I’d love to.

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Write the conversation and share to your class

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล NEXT Dates and plans ตอนที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Dates and plans Dates and plans ตอนที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google