งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter)
อ. วัฒนะ รัมมะเอ็ด

2 เครื่องวัดความสว่าง (Luxmeter)
เครื่องมือวัดความสว่างเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสว่างบนผิววัตถุใดๆ รูปร่างและส่วนประกอบของเครื่องวัดมีลักษณะ ดังรูป

3 สวิตซ์เลือกช่วงการวัดมี 3 ช่วง ดังนี้
ที่ตำแหน่ง × 1 จะสามารถวัดความสว่างในช่วง 0 – 1999 lx ที่ตำแหน่ง × 10 จะสามารถวัดความสว่างในช่วง 0 – lx ที่ตำแหน่ง × 100 จะสามารถวัดความสว่างในช่วง – lx

4 วิธีใช้ เปิดสวิตซ์เครื่อง วางหรือถือหัววัดแสงในบริเวณที่ต้องการวัดความสว่าง อ่านค่าความสว่างจากจอแสดงผล ในกรณีที่ตั้งสวิตซ์เลือกช่วงการวัดไว้ที่ตำแหน่ง × 10 หรือ ที่ตำแหน่ง × 100 ตามลำดับ จึงจะได้ความสว่าง นำค่าที่วัดได้เปรียบเทียบกับค่าในตารางแสดงความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานสถานที่ต่างๆ จะทำให้ทราบว่า ความสว่างในบริเวณนั้นพอเหมาะหรือไม่

5 ตารางแสดงความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ
ที่อยู่อาศัย ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ครัว ห้องน้ำ ห้องทำงานในบ้าน อ่านหนังสือ โรงพยาบาล ห้องคนไข้ ห้องตรวจคนไข้ ห้องผ่าตัด 60-120 6,000-10,000

6 สถานที่ ความสว่าง (lx) โรงเรียน ห้องกีฬา ห้องประชุม สนามเทนนิส ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน ห้องประชุม ห้องทำงาน 500-1,000


ดาวน์โหลด ppt ลักซ์มิเตอร์ (Luxmeter)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google