งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 บทที่ 1 แนะนำเทคโนโลยีจาวา Introduction to Java Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 บทที่ 1 แนะนำเทคโนโลยีจาวา Introduction to Java Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 บทที่ 1 แนะนำเทคโนโลยีจาวา Introduction to Java Technology

2 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อจบบทนี้แล้วผู้เรียนสามารถ  อธิบายคุณสมบัติสำคัญของเทคโนโลยีจาวา ได้  เขียน คอมไพล์ และ รัน โปรแกรมจาวาได้  อธิบายการทำงานของ Javatm Virtual Machine (JVM) ได้  อธิบายหลักการของ Garbage Collection ได้  อธิบายกระบวนการรักษาความปลอดภัย 3 ขั้นตอน ของการรันคลาสจาวาได้

3 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 3 จาวาเทคโนโลยี ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม  Java Language สภาวะแวดล้อมสำหรับการพัฒนา  Java Development Kit สภาวะแวดล้อมสำหรับโปรแกรมประยุกต์  Java Runtime Environment สภาวะแวดล้อมสำหรับการติดตั้ง  J2SE, J2ME, J2EE

4 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 4 จาวาเทคโนโลยี

5 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 5 ภาษาจาวา พัฒนาโดยทีมวิจัยของ บริษัท Sun Micro System เป็นภาษาเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) เริ่มนิยมแพร่หลายในปี 1995 ชุดพัฒนารุ่นแรก JDK 1.0

6 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 6 เป้าหมายของ เทคโนโลยีจาวา เพื่อ สร้างภาษาที่ง่ายในการพัฒนาโปรแกรม สร้างตัวรันโปรแกรมจาวา (Java Interpreter) เพื่อให้จาวาสามารถนำไปใช้ทำงานบนหลายๆ ระบบ

7 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 7 จาวาเป็นภาษาที่ง่ายในการเขียน โปรแกรม จาวาได้ยกเลิกสิ่งที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดใน โปรแกรมได้ง่าย  การใช้ Pointer, การจัดการและเข้าถึง หน่วยความจำโดยตรง  จาวาจะดำเนินการจัดการหน่วยความจำโดย อัตโนมัติ ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ ทำให้เราสามารถ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ซับซ้อนได้ง่าย ภาษาจาวาทำให้การเขียนโปรแกรมได้สั้น และ เป็นระเบียบ

8 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 8 จาวาสามารถทำงานบนหลาย Platform

9 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 9 จาวามีทั้ง Compiler และ Interpreter

10 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 10 จาวามีลักษณะเป็น Interpreter เพื่อ สามารถพัฒนาโปรแกรมได้เร็วขึ้น โปรแกรมที่ได้สามารถรันบน ระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน ทำให้สามารถควบคุมความปลอดภัยของ โค้ดได้ โค้ดของจาวาสามารถกระจายส่วนได้ ไฟล์ ของคลาสแต่ละคลาสสามารถแยกอยู่บน ระบบเครือข่าย สามารถถูกดาว์นโหลดและ รันในเวลาที่ถูกเรียกใช้ได้

11 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 11 การทำงานของจาวา Java Virtual Machine Garbage Collection Code Security

12 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 12 1.The Java Virtual Machine เราทำการคอมไพล์โปรแกรมคำสั่งภาษาจาวา แล้ว จะได้ไฟล์รหัสคำสั่งที่เรียกว่า Java Byte-Code ซึ่งจะยังไม่สามารถรันบน คอมพิวเตอร์จริงได้โดยตรง Java Virtual Machine (JVM) เป็นเหมือนกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ถูกจำลองขึ้น เพื่อ ใช้รันโปรแกรมจาวา

13 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 13 1. The Java Virtual Machine คุณสมบัติมาตรฐานของ JVM  - Instruction Set ( จำลองชุดคำสั่งของ CPU)  - Register set  - Class file format  - Stack  - Garbage-Collected heap  - Memory area

14 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 14 2. Garbage Collection พนักงานเก็บขยะที่คอยเก็บกวาดหน่วยความจำ ที่ไม่ใช้แล้ว โดย Garbage Collection จะ ทำงานเป็น Thread ที่คอยตรวจดูว่าในระหว่าง ที่โปรแกรมจาวากำลังทำงานอยู่ มี หน่วยความจำส่วนใดที่ควรจะถูกคืนสู่ระบบ เราไม่สามารถสั่งให้ GC ทำการคืน หน่วยความจำได้ GC จะทำงานแบบอัตโนมัติ

15 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 15 2.Garbage Collection ข้อดี  เขียนโปรแกรมง่าย ไม่ต้อง พะวง  ป้องกันการเกิด Memory Leak, ลด Bug ข้อเสีย  ควบคุมไม่ได้  การทำงานของโปรแกรม ช้าลง  ประสิทธิภาพของการใช้ หน่วยความจำลดลง

16 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 16 3. Code Security จาวาเทคโนโลยีจะมีการดูแลความ ปลอดภัยของระบบ ป้องกันไม่ให้โปรแกรมทำอันตรายกับ ระบบ เช่น  ทำให้เครื่องค้าง หยุดทำงาน  ไวรัสคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

17 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 17 3. Code Security JRE จะมีกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่  Load Code ทำงานโดย Class Loader  Verifies Code ทำงานโดย Bytecode verifier  Executes Code ทำงานโดย Runtime interpreter

18 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 18 ขั้นตอนการรันโปรแกรมจาวา

19 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 19 A Basic Java Application การนิยาม คลาส การนิยาม method การเขียนหมาย เหตุ การเรียกใช้ คำสั่ง การเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ด้วยจุด. การกำหนดวง กรอบ

20 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 20 A Basic Java Application การ compile ใช้คำสั่ง javac เช่น javac HelloWorld.java การรันใช้คำสั่ง java เช่น java HelloWorld Java Compiler : javac Java Interpreter : java, javaw, jview, appletviewer

21 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 21 เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม J2SE ใช้สำหรับพัฒนา ไม่มี Editor Java IDE  NetBeans  Eclipse  JBuilder สำหรับการศึกษา  Dr. Java

22 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 22 J2SE+NetBean (Free) ต้องการพื้นที่ประมาณ 250MB

23 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 23 J2SE+NetBean (Free)

24 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรม วิเศษ 24 J2SE+NetBean (Free)


ดาวน์โหลด ppt 2 มิ. ย 2547 โดย วชิราวุธ ธรรมวิเศษ 1 บทที่ 1 แนะนำเทคโนโลยีจาวา Introduction to Java Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google