งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลขยกกำลัง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ a x a = a 2 a x a x a = a 3 a x a x a x a = a 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลขยกกำลัง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ a x a = a 2 a x a x a = a 3 a x a x a x a = a 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เลขยกกำลัง

3 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ a x a = a 2 a x a x a = a 3 a x a x a x a = a 4

4 สรุปผลการคูณของจำนวนต่อไปนี้ a x a x a x … x a ( a ค ูณกัน n ต ัว ) = a n

5 a 2 = a x a x x a 3 a x a x a = a 5 a 2 = a 2 x + a 3 3 = a 5 ผลคูณของ x aa mn a 4 = a x a x a x a xx a 2 a x a = a 6 a 4 = a 4 x + a 22 = a 6 a m x a n = a m + n

6 พิจารณา (a ) m n ()a 3 2 = a 3 x a 3 = a 3 + 3 = a 6 (a 3 ) 2 = a 3 x 2 = a 6 (a 5 ) 3 = a 5 x a 5 x a 5 = a 5 + 5 + 5 = a 1 5 (a 5 ) 3 = a 5 x 3 = a 1 5 สรุป ( a ) m n = a m x n

7 พิจารณา (ab) n (ab) 2 = ab x ab = a x a x b x b = a 2 b 2 (ab) 3 = ab x ab x ab = a x a x a x b x b x b = a 3 b 3 สรุป (ab) n = a n b n

8 พิจารณา เมื่อ b = 0 a b _ ) ( n ( a_ _ b ) 2 = a_ _ b x a_ _ b = a x a_ _ _ _ b x b = a 2 _ _ b 2 ( a_ _ b ) 3 = a _ _ b x a _ _ b x a _ _ b = a x a x a _ _ _ _ _ _ b x b x b = a 3 _ _ b 3 สรุป ( a_ _ b ) n = a n _ _ b n /

9 พิจารณา ; a = 0 a a_ n a 5 _ _ a 2 = a x m a x a x a x a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a x a a 1 a 1 a 1 a 1 = a 3 a 5 _ _ a 2 = a 5 _ 2 = a 3 a 6 _ _ a 4 = a x a x a x a x a x a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a x a x a x aa 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 = a 2 / a 6 _ _ a 4 = a 6 _ 4 = a 2

10 สรุ ป a m __ a n = a m - n เมื่อ a = 0 /

11


ดาวน์โหลด ppt เลขยกกำลัง พิจารณาข้อความต่อไปนี้ a x a = a 2 a x a x a = a 3 a x a x a x a = a 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google