งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียนโปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top-down Design) จะมีงานย่อย(Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรมต้องการใช้งานย่อยในลักษณะที่เรียกตัวเองขึ้นมาทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียนโปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top-down Design) จะมีงานย่อย(Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรมต้องการใช้งานย่อยในลักษณะที่เรียกตัวเองขึ้นมาทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียนโปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top-down Design) จะมีงานย่อย(Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรมต้องการใช้งานย่อยในลักษณะที่เรียกตัวเองขึ้นมาทำงาน

2 การทำงานของฟังก์ชัน Power
#include <iostream.h> double power(double x,int n){ --ประกาศตัวแปรเป็น double และ int if(n==0) return 1; --คำสั่งการตรวจสอบถ้า n เท่ากับ 0 ให้ส่งค่ากลับมาเป็น 1

3 --ให้ส่งค่ากลับมาโดยให้ตัวแปร X คูณกับเลขยกกำลังคือ x และ n-1 }
else return x*power(x,n-1); --ให้ส่งค่ากลับมาโดยให้ตัวแปร X คูณกับเลขยกกำลังคือ x และ n-1 } int main() { int x,n; --ประกาศตัวแปรเป็นชนิด int 2 ตัวคือ x,n

4 cout<<"Input Base Number:";
cin>>x; --รับค่าเข้าตัวแปร x cout<<"Input n Number:"; --แสดงค่า Input n Number

5 cin>>n; --รับค่าเข้าตัวแปร n cout<<"Power of"<<x<<"^"<<n<<":"<<power(x,n)<<endl; --แสดงค่า Power of แล้วนำตัวแปร x ,^,n และ : --นำค่าทั้ง 2 ตัวคือ x และ n มายกกำลัง return 0; }

6 รับค่า n = 5; เข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำ Memory
กำหนดค่าให้ตัวแปร x=2; และ n=5;

7 โจทย์ ^5 2 * 24 ครั้งที่ 1 2 * 23 ครั้งที่ 2

8 2 * ครั้งที่ 3 * 22 2 * ครั้งที่ 4 * 2 21


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 รีเคอร์ซีฟ ระหว่างการออกแบบเขียนโปรแกรมแบบบนลงล่าง (Top-down Design) จะมีงานย่อย(Subtask) เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละเรื่อง และผู้เขียนโปรแกรมต้องการใช้งานย่อยในลักษณะที่เรียกตัวเองขึ้นมาทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google