งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014

2 Transparency in Global Grant

3

4 ความโปร่งใสในการทำ โครงการ Global Grant ร่วมกับ สโมสรอื่น การมีส่วนร่วมของสโมสรที่ ร่วมโครงการ การสื่อสารกับสโมสรที่ร่วม โครงการ การตรวจสอบการเงินมูลนิธิฯ ของภาค

5 การมีส่วนร่วมของสโมสรที่ร่วม โครงการ บอกวัตถุประสงค์ ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เท่าไร ประชุมเพื่อทราบโครงการและ ให้ความเห็น ดำเนินการให้สโมสรที่ร่วม โครงการมีส่วน ร่วมใน GG การส่งมอบโครงการ ( หน้าที่ )

6 การสื่อสารกับสโมสรที่ร่วมโครงการ โดยการส่ง Proposal on Global Grant Application on GG e-mail โต้ตอบ ทั้งหมด e-mail อนุมัติจาก TRF e-mail อนุมัติเงินโครงการ GG จาก TRF Donor Form ให้ศูนย์โรตารี วัน เวลา สถานที่ ส่งมอบ โครงการ Progress Report และรูปถ่าย Final Report และรูปถ่าย รายงานการเงิน ใบเสร็จ

7 กรรมการตรวจสอบการเงิน มูลนิธิโรตารี Application GG Donor Form Final Report บัญชีธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน

8


ดาวน์โหลด ppt Rotary Foundation Grant Management Seminar 7 June 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google