งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทนชมรมนักบริหารแรงงานรุ่น ๑๔ กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทนชมรมนักบริหารแรงงานรุ่น ๑๔ กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทนชมรมนักบริหารแรงงานรุ่น ๑๔ กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕. ๐๐ น. นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทน ชมรมนักบริหารแรงงานรุ่น ๑๔ กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานในการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนใน พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่โรงเรียนชุมชนเทพ ราช และโรงเรียนบ้านเผียน ต. เทพราช อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ตำบลเทพราช อ. สิชล เป็น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างรุนแรงเมื่อเดือน เมษายน ๒๕๕๔ อนึ่ง กิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬา ชมรมนัก บริหารแรงงานรุ่น ๑๔ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานได้ดำเนินการทุกปี โดยนำไปมอบให้สถานที่ต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานเป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาในวัน ดังกล่าว

2

3


ดาวน์โหลด ppt นายสมชาย วงษ์ทอง รองอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เป็นตัวแทนชมรมนักบริหารแรงงานรุ่น ๑๔ กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google