งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธาน มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธาน มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนหมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธาน มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนหมู่บ้าน
ภาพประกอบกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านยางหวาย ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ประธาน มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนหมู่บ้าน

2 ศูนย์วิจัยฯ สนับสนุนพันธุ์ตะเพียนทองและสร้อยขาวปลาเพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ม
ศูนย์วิจัยฯ สนับสนุนพันธุ์ตะเพียนทองและสร้อยขาวปลาเพื่อปล่อยแหล่งน้ำ ม. 1-9 ตำบลยางหวาย สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ออกให้บริการแนะนำ ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจที่มาขอรับบริการ ปอ.คอนสวรรค์ ปอ.หนองบัวแดง ปอ.แก้งคร้อ นวก.ประมง ให้คำแนะนำเกษตรกร ประมงอาสารุ่นที่ ๗ นายวาสนาและนายสุเทพร ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร นายสุรศักดิ์ สมาชิกโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ปี53 ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร

3 ภาพเบื้องหลังก่อนวันงาน (๒๒ ธค. ๕๓)
เกษตรกร ได้รับคู่มือการเลี้ยงปลา / รร.รับคู่มือและโปสเตอร์ภาพปลา ภาพเบื้องหลังก่อนวันงาน (๒๒ ธค. ๕๓)


ดาวน์โหลด ppt ประธาน มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google