งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง”
นพ. ปุณวิศ สุทธิกุลณเศรษฐ์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2 Skin biopsy specimens Excisional biopsy Incisional biopsy
Shave/Tangential biopsy Punch biopsy Curettage Moh’s micrographic surgery

3 Excisional biopsy

4 Incisional biopsy

5 Shave biopsy

6 Punch biopsy

7 Adequate specimen

8 เทคนิคที่ใช้ในการวินิจฉัยพยาธิวิทยาผิวหนัง
Haematoxylin and Eosin (H&E) Special stains (Gram, GMS, PAS, Masson- trichrome, Fontana-Masson, van Gieson, von Kossa, Crystal violet, Congo red, Thioflavin-T, Toluidine blue, Giemsa, Warthin-Starry) Immunohistochemistry Immunofluorescent study DOPA stain

9 Transfer/ fixative media
10% neutral buffered formalin Normal saline Alcohol Glutaldehyde Mitchell medium

10 สิ่งสำคัญต่อการวินิจฉัยพยาธิวิทยาทางผิวหนัง
ภาพโดยรวมของรอยโรค รูปแบบของการอักเสบ และ ความเกี่ยวข้องของรอย โรคกับชั้นของผิวหนัง รอยโรคครบหรือไม่จากการตัด รอยโรคถูกตัดออกได้หมดมากน้อยเพียงใด

11 ภาพโดยรวมของรอยโรค

12 รูปแบบของการอักเสบและความเกี่ยวข้องของรอยโรคกับชั้นของผิวหนัง

13 รอยโรคครบหรือไม่จากการตัด

14 รอยโรคถูกตัดออกได้หมดมากน้อยเพียงใด

15 Tissue artifacts ที่มีผลต่อการวินิจฉัย
Fine black spots (ตะกอนฝุ่นดำ) Holes (รู) Bubbles (ฟองอากาศ) Carry over artefacts (ชิ้นเนื้ออื่นปน) Floaters (เศษของผิวหนังที่หลุดลอย) Folding (รอยพับ) Knife/Blade mark (รอยมีด) Crushing artefact (ชิ้นเนื้อถูกบี้จากการจับชิ้นเนื้อ)

16 ตะกอนฝุ่นดำ

17 รูที่เกิดจากการตัด

18 รอยพับ

19 รอยมีด

20 ชิ้นเนื้อถูกบี้จากการจับชิ้นเนื้อ

21 หัวใจในการวินิจฉัยพยาธิวิทยาผิวหนัง
ให้เห็นลักษณะรูปร่างรอยโรคทั้งหมดมากเท่าที่ทำได้ มากที่สุด ให้เห็นทุกชั้นของผิวหนังมากเท่าที่ทำได้มากที่สุด ลดปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผลให้มากที่สุดที่ทำได้ หากต้องการตัดเพิ่มเติมให้ตัดแบบ Serial section เท่านั้น ให้เห็๋นขอบเขตของรอยโรคและชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาที่ แท้จริง

22 ให้เห็นลักษณะรูปร่างรอยโรคทั้งหมดมากเท่าที่ทำได้มากที่สุด

23 ให้เห็นทุกชั้นของผิวหนังมากเท่าที่ทำได้มากที่สุด

24 ลดปัจจัยที่มีผลต่อการแปลผลให้มากที่สุดที่ทำได้

25 หากต้องการตัดเพิ่มเติมให้ตัดแบบ Serial section เท่านั้น

26 ให้เห็๋นขอบเขตของรอยโรคและชิ้นเนื้อที่ตัดออกมาที่แท้จริง

27 Thank you for your attention!


ดาวน์โหลด ppt “การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาโรคผิวหนัง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google