งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางณหทัย วิจิตโรทัย นางพัชรี เกิดชุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางณหทัย วิจิตโรทัย นางพัชรี เกิดชุ่ม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดินทางไปดูงานและลงนามบันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 18-22 ธันวาคม 2555
โดย นางณหทัย วิจิตโรทัย นางพัชรี เกิดชุ่ม น.ส.มณฑา สุวรรณรัตน์ น.ส.นารี พันธุ์จินดาวรรณ

2 วัตถุประสงค์ 1. ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Agriculture Genetic Institute (AGI) และ Hanoi University of Agriculture (HUA) 2. ดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยของทั้ง 2 สถาบันฯ

3 สิ่งที่ได้รับ 1. รศ.ดร.ศักดิ์ชัย ชูโชติ ร่วมด้วย รศ.ดร.จำรูญ เล้าสินวัฒนา และ รศ.ดร.เกษม สร้อยทอง มีการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ Director Le Huy Ham (AGI)

4 2. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ AGI
- International Laboratory for Cassava Molecular Breeding (ILCMB) - GMOS Detection Laboratory เน้นที่ข้าวโพด

5 - Plant Genomics and Biotechnology Laboratory (USA)

6 - Rice Functional Genomics and Plant Biotechnology (France)

7

8

9 - ห้องปฏิบัติการ Tissue Culture

10 - ห้องปฏิบัติการ Functional Genomics Group

11 3. การเจรจาระหว่างคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ คณาจารย์จาก HUA

12 4. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและแปลงทดลองของ HUA

13

14

15

16 5. เดินทางไปดูศิลปวัฒนธรรมที่วัด Den Do ใน Bac Ninh

17

18 6. เดินทางไปสุสานโฮจิมินห์

19 7. เยี่ยมชม Vietnam Museum of Ethnology

20 8. เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
- การฟัง - การพูด - ความเข้าใจในการสื่อสาร

21 ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนให้บุคลเกรสายสนับสนุนได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

22 จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดย นางณหทัย วิจิตโรทัย นางพัชรี เกิดชุ่ม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google