งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAMERA TV สุรพล บุญลือ. 1. อธิบายความสำคัญและขั้นตอนในการจัดและผลิต รายการโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 2. เข้าใจถึงการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAMERA TV สุรพล บุญลือ. 1. อธิบายความสำคัญและขั้นตอนในการจัดและผลิต รายการโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 2. เข้าใจถึงการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง เพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAMERA TV สุรพล บุญลือ

2 1. อธิบายความสำคัญและขั้นตอนในการจัดและผลิต รายการโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 2. เข้าใจถึงการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง เพื่อ นำไปสู่การปรับใช้ในการฝึกปฏิบัติ 3. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรสำหรับการจัดและ ผลิตรายการโทรทัศน์ และสามารถสรรหาบุคคลได้ เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 4. เห็นความสำคัญในการประเมินคุณภาพรายการ และ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์

3 กล้องฟิลม์StudioCamcorderHandyCamอื่นๆ

4

5

6

7

8 JVC shows hard disk DV camera

9 DXP-D35P 3CCD Digital Camera Digital Signal Processing ( DSP ) ให้ ความคมชัด 880 เส้น ( TV. Lines ) กล้องขนาด 2/3 นิ้ว 3 CCD Power HAD ใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมสัญญาณ กล้อง ( CCU ) ในระบบสตูดิโอ ซูมภาพ 18 เท่าและสามารถเปลี่ยนเลนส์ ได้ ไมโครโฟนติดกล้องแบบ Shotgun สามารถต่อกับเครื่องบันทึกแบบติดท้าย กล้องทั้งระบบ Betacam SP, DVCAM, BETACAM SX ได้ สามารถปรับความถี่ในการจับภาพจาก จอคอมพิวเตอร์ได้ ( Clear Scan )

10 DXP-D35P - 3CCD Digital Camera Digital Signal Processing ( DSP ) ให้ความคมชัด 880 เส้น ( TV. Lines ) กล้องขนาด 2/3 นิ้ว 3 CCD Power HAD ใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมสัญญาณกล้อง ( CCU ) ใน ระบบสตูดิโอ ซูมภาพ 18 เท่าและสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ ไมโครโฟนติดกล้องแบบ Shotgun สามารถต่อกับเครื่องบันทึกแบบติดท้ายกล้องทั้งระบบ Betacam SP, DVCAM, BETACAM SX ได้ สามารถปรับความถี่ในการจับภาพจากจอคอมพิวเตอร์ได้ ( Clear Scan )

11 DSR- PD150p 3 CCD Digital Camcorder กล้องบันทึกเทปวีดีโอ ระบบดิจิตอล DVCAM ระบบบันทึกเทป DVCAM / DV กล้องขนาด 1/ 3 นิ้ว 3 CCD DSP 450000 พิกเซล ขนาดกระทัดรัดพร้อมจอภาพสี LCD ในตัวเครื่อง ช่องต่อ i- LINK ( DV In/Out ) สำหรับการถ่ายทอด สัญญาณแบบดิจิตอล ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที ซูมภาพ 48 เท่าแบบดิจิตอล ( 12 เท่าแบบออฟติคอล ) บันทึกภาพนิ่งแบบดิจิตอลด้วย Memory Stick ความ ละเอียด 640x480 พิกเซล แบตเตอรี่ Info LITHIUM ไมโครโฟนติดกล้องแบบ Shotgun พร้อมช่องต่อแบบ Balance ( XLR-Type ) 2 ช่อง ระบบป้องกันภาพสั่นไหวให้ความคมชัด 530 เส้น

12 DSR- 250p CCD Digital Camcorder กล้องบันทึก เทปวีดีโอระบบดิจิตอล DVCAM กล้องขนาด 1/ 3 นิ้ว 3 CCD DSP 450000 พิกเซล ความยาวสูงสุดในการบันทึก 260 นาที ( DV Mode ) จอภาพสี LCD ( 200000 จุดภาพ ) ในตัวเครื่อง ช่องต่อ i- LINK ( DV In/Out ) สำหรับการถ่ายทอด สัญญาณแบบดิจิตอล ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที ซูมภาพ 48 เท่าแบบดิจิตอล ( 12 เท่าแบบออฟติคอล ) บันทึกภาพนิ่งแบบดิจิตอลด้วย Memory Stick ความ ละเอียด 640x480 พิกเซล แบตเตอรี่ Lithium-ion ไมโครโฟนติดกล้องแบบ Shotgun พร้อมช่องต่อแบบ Balance ( XLR-Type ) 2 ช่อง ระบบบันทึกเทป DVCAM / DV ทั้งขนาด Standard และ Mini Size ระบบป้องกันภาพสั่นไหวให้ความคมชัด 530 เส้น

13 DSR-300Ap One-Piece Digital Camcorder กล้อง บันทึกเทปวีดีโอระบบดิจิตอล DVCAM 10 bit A/D Digital Signal Processing ( DSP ) ให้ความ คมชัด 800 เส้น ( TV. Lines ) กล้องขนาด 1/ 2 นิ้ว 3 CCD Power HAD ความยาวสูงสุดในการบันทึก 184 นาที ช่องต่อ i- LINK สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณออกแบบ ดิจิตอล ซูมภาพ 18 เท่าและสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ แบตเตอรี่ Lithium-ion ไมโครโฟนติดกล้องแบบ Shotgun พร้อมช่องต่อแบบ Balance ( XLR-Type ) 2 ช่อง ระบบบันทึกเทป DVCAM ทั้งขนาด Standard และ Mini Size สั่งงานจากไมโครโฟนสัมภาษณ์รุ่น RM-VJ1P ได้

14

15 AJ-HDC27V Multi-Frame Rate HD Cinema Camera U.S. List Price: $60,000.00 Three 1.1-Million Pixel IT CCDs – True to high-definition standards, the Matsushita 720 x 1280 IT CCDs are the key ingredient in creating rich images with about 850 lines horizontal resolution.

16 2/3" M-FIT 3-CCD DVCPRO50 Progressive Camcorder U.S. List Price: $39,950.00 Features DVCPRO/DVCPRO50/DVCPR O P Switchable Recording - The AJ-PD900WA Camcorder presents a compelling set of features, creating high resolution progressively scanned images decidedly fitting for DTV broadcasting, digital cinema, web streaming, and cost-effective HDTV programming (once upconverted).

17 AJ-D810A 2/3" IT 3-CCD DVCPRO Camcorder U.S. List Price: $18,750.00 Features High-sensitivity 2/3" IT-3- CCD 10-bit A/D, 16-bit digital signal processing Light Weight and low power consumption DVCPRO: digital component recording

18 AG-DVC200 3-CCD DV PROLINE Camcorder U.S. List Price: $4,995.00 Features 1/2" 410,000 Pixels IT 3-CCD First 1/2" camcorder to record on large DV tape Ideal for multimedia production, newsgathering, business and education uses Over 4 hours of digital component recording on large DV Tape Resolution 800 lines, 62 dB SN and very low smear Interchangeable 1/2" bayonet mount lenses Sensitivity F11 @ 2000 lux, minimum.5 lux, +36 dB gain Professional full-size design Digital Process: skin detail, black stretch, auto knee, coring Color phase control and color effect IEEE 1394 DV interface (digital input and output) Lossless dubbing to DV recorder Native DV editing on PC or Mac Built-in color bar generator, Anton //Bauer Gold mount 1.5" Monochrome viewfinder Color playback capability

19 AW-F575H 1/2" FIT 3-CCD DSP Color Video Camera U.S. List Price: $7,100.00 Features Uses 10-bit Digital Signal Processing to achieve 850-line horizontal resolution and 65dB S/N Highlight compression achieves 600% dynamic range Digital Noise Reduction (DNR) lessens noise without deteriorating resolution HS-FIT CCDs delivers high sensitivity with low smear Offers a wide range of 58 digital functions, including set-up and scene files Minimum brightness of 0.5 lx At-a-touch back-lighting correction Incorporates synchro-scan for flicker-free shooting of computer screens Employs high resolution 1.5-inch electronic viewfinder Camera, lens, pan/tilt can be controlled from Remote Control Unit (RCU) Exclusive touch-sensitive menu buttons allow menu pre-view


ดาวน์โหลด ppt CAMERA TV สุรพล บุญลือ. 1. อธิบายความสำคัญและขั้นตอนในการจัดและผลิต รายการโทรทัศน์ได้อย่างถูกต้อง 2. เข้าใจถึงการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง เพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google