งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี
สาขาโรคไต

2 ระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต
ระบบบริการสุขภาพจังหวัดปทุมธานี สาขาโรคไต ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้ป่วย DM/HT) NCD Clinic รพ.ทุกแห่ง Dead ชะลอภาวะไตเสื่อม CKD Stag 1-2 Dead ชะลอภาวะไตเสื่อม CKD Clinic รพ. ทุกแห่ง CKD Stag 3 Dead ชะลอภาวะไตเสื่อม/เตรียมบำบัดทดแทนไต CKD Stag 4 Dead CKD Clinic รพ. ปทุมธานี ชะลอภาวะไตเสื่อม/เตรียมบำบัดทดแทนไต CKD Stag 5 Dead บำบัดทดแทนไต รพ. ปทุมธานี/ ธรรมศาสตร์ฯ RRT Dead CAPD HD KT เยี่ยมบ้าน หน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต ในชุมชน Dead

3 การจัดบริการสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้ป่วย DMและ/HT) No eGFR หรือ UPCR อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ให้ความรู้เบื้องต้นการป้องกันและชะลอไตเสื่อม Yes CKD Stage 1,2 CKD Stage 3 CKD Stage 4,5 NCD Clinic CKD Clinic รพช. ทุกแห่ง CKD Clinic รพ.ปทุมธานี CAPD Node รพ.คลองหลวง/ลำลูกกา - - ดำเนินการตามขั้นตอน CKD Clinic ในรพช. รับผู้ป่วย CKD Stage 4,5 จาก รพช. ผู้ป่วย CKD Stage 5 plan dialysis ตามความเหมาะสมกับผู้ป่วย - eGFR หรือ UPCR ปีละ 2 ครั้ง แนะนำการใช้ยา และปรับยาให้เหมาะสมเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม ให้คำแนะนำด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไต ให้คำแนะนำผู้ป่วยนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอภาวะไตเสื่อม ส่งผู้ป่วย CKD Stage 4,5 ไป รพ.ปทุมธานี เพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง eGFR หรือ UPCR ทุกปี ให้ความรู้ชะลอไตเสื่อม ส่งผู้ป่วย CKD Stage 3 เข้า CKD Clinic - รับดูแลผู้ป่วยวางสายล้างไตผ่านทางช่องท้อง ให้คำปรึกษา/ดูแลผู้ป่วยวางสายล้างไตผ่านทางช่องท้อง CAPD /HD/KT รพ.ปทุมธานี/ธรรมศาสตร์ฯ หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพช.,รพ.สต.,คลินิกชุมชนอบอุ่น) PD ผ่าตัดวางสายล้างไตผ่านทางช่องท้อง และให้คำปรึกษาและแนะนำเมื่อผู้ป่วยมีปัญหา HD ตามข้อบ่งชี้งทางการแพทย์ KT เมื่อผู้ป่วยมี ผู้บริจาคไต (เฉพาะ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ) - - เยี่ยมบ้าน

4 องค์ประกอบ CKD Clinic CKD Clinic การจัดระบบบริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้ป่วยDM&HT) เพื่อป้องกันและชะลอความเสื่อมของไต โดยมีองค์ประกอบดังนี้ บุคลากร ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร หรือ นักโภชนาการ เภสัชกร ระบุคนที่แน่นอน นักกายภาพบำบัด ขึ้นอยู่กับศักยภาพของโรงพยาบาล EDUCATION PROGRAM ประกอบด้วย การใช้ยา การรับประทานอาหาร การปฏิบัติตัว การให้คำแนะนำและเตรียมพร้อมผู้ป่วย CKD มีการจัดทำระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงสูง (DM&HT) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการเข้าบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) สำหรับผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google