งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บีโอไอ หรือ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน เป็นหน่วยงานราชการ กระทรวง อุตสาหกรรม “ บีโอ ไอ ” บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนมีนายกรัฐมนตรีเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บีโอไอ หรือ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน เป็นหน่วยงานราชการ กระทรวง อุตสาหกรรม “ บีโอ ไอ ” บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนมีนายกรัฐมนตรีเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บีโอไอ หรือ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน เป็นหน่วยงานราชการ กระทรวง อุตสาหกรรม “ บีโอ ไอ ” บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนมีนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ประกอบด้วยรัฐมนตรี เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น

2  มาตรการทางภาษีอากร  การบริการ และข้อมูล  อำนวยความสะดวก BOI ช่วยธุรกิจของท่าน ได้อย่างไร

3 ยกเว้นภาษี / อากรขาเข้าเครื่องจักร ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น มาตรการทางภาษี อากร การยกเว้นภาษี อากร * บีโอไอ ไม่มีเงินให้กู้ *

4 นโยบายชักจูงการ ลงทุน ชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศสู่ไทย ชักจูงการลงทุนจากไทยสู่ต่างประเทศ ( กลุ่มประเทศ CLMV) ชักจูงการลงทุนสู่ภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt บีโอไอ หรือ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน เป็นหน่วยงานราชการ กระทรวง อุตสาหกรรม “ บีโอ ไอ ” บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนมีนายกรัฐมนตรีเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google