งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงของประเพณี สำคัญในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หัวข้อวิจัย 1. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ในชุมชนคูหา สวรรค์อำเภอเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงของประเพณี สำคัญในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หัวข้อวิจัย 1. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ในชุมชนคูหา สวรรค์อำเภอเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงของประเพณี สำคัญในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หัวข้อวิจัย 1. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ในชุมชนคูหา สวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวันธรรมะสวนะในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 3. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีเวียนเทียนในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 4. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีสงกรานต์ในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 5. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทำบุญเดือนสิบในชุมชนคูหา สวรรค์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

2 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีวันธรรมะ สวนะ ในชุมชนคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง คำถามวิจัย 1. ประเพณีวันธรรมะสวนะของชุมชนคูหาสวรรค์ มีความเป็นมาอย่างไร เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคต่างๆ อย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด 2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุค อย่างไร

3 การเปลี่ยนแปลงของประเพณี ทอดผ้าป่าทิพย์ ในชุมชนคูหาสวรรค์อำเภอเมือง จังหวัด พัทลุง คำถามวิจัย 1. ประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ของชุมชนคูหา สวรรค์ มีความเป็นมาอย่างไร เปลี่ยนแปลงมาสู่ ยุคต่างๆ อย่างไร ด้วยเงื่อนไขใด 2. การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อ ความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุค อย่างไร

4 จากการสอบถาม คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาว ชุมชนเสกัก คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาว ชุมชนพัฒนา คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาว ชุมชนคูหาสวรรค์ คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาว ชุมชนคูหาสวรรค์

5 คุณยายผัน ขุนเมือง อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

6 คุณยายภา ขวัญทอง อายุ 75 ปี เป็นชาวชุมชนคูหาสวรรค์

7 คุณยายปลื้ม ทองพลาย อายุ 79 ปี เป็นชาวชุมชนเสกัก

8 คุณตาพริ้ม ชุมแก้ว อายุ 82 ปี เป็นชาวชุมชนพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงของประเพณี สำคัญในชุมชนคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง หัวข้อวิจัย 1. การเปลี่ยนแปลงของประเพณีทอดผ้าป่าทิพย์ในชุมชนคูหา สวรรค์อำเภอเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google