งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3
โดย ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย

2 ทบทวนแบบฝึกจากชั่วโมงที่แล้ว

3 ประวัติเพลงแป๊ะ ประวัติเพลงแป๊ะ เพลงแป๊ะของเดิมเป็นอัตรา 2 ชั้น
มีสำเนียงจีนปะปนอยู่ มีชื่อเรียกว่าเพลงแป๊ะปลัดแหล หรือ แป๊ะปะแหละแหล ใช้บรรเลงประกอบละคร

4 - ประวัติเพลงแป๊ะ ต่อมาพระประดิษฐ์ไพเราะ (ครูมีแขก)
ได้นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา 3 ชั้น มีเรื่องเล่าว่า ขณะที่ท่านเดินทางกลับจากการสอนศิษย์ ผ่านชุมชนชาวจีนที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่ เห็นว่ามีความไพเราะน่าฟังดีจำสำเนียงเพลงไว้ และนำมาแต่งขยายเป็นเพลงแป๊ะ อัตรา 3 ชั้น

5 - ประวัติเพลงแป๊ะ ต่อมามีผู้ประดิษฐ์อัตราชั้นเดียว
จึงครบเป็นเพลงเถาและใช้บรรเลงจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเพลงแป๊ะ 3 ชั้น เป็นเพลงที่สามารถบรรเลง เป็นทางเก็บและง่ายต่อการจดจำ ในท่อน 2 จะมี การดำเนินลูกล้อ ครูดนตรีไทยจึงมักใช้สำหรับ ต่อจำให้กับลูกศิษย์อีกเพลงหนึ่ง

6 การฝึกตีขิม ด ด ดรด ซมซร มรด ดร ซ ซซ ซลซซ ซล ล ซ

7 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

8 - การฝึกตีขิม ด ด ดรด ซมซร มรด ดร ซ ซซ ซลซซ ซล ล ซ

9 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

10 - การฝึกตีขิม ด ซ ด ล ร ด ม ร ซมซร มรด ดร ด ด ซ ซ ล ล ซล ล ซ ร ร

11 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

12 - การฝึกตีขิม ด ด ดรด ซมซร มรด ดร ซ ซซ ซลซซ ซล ล ซ

13 - การฝึกตีขิม ด ซ ด ล ร ด ม ร ซมซร มรด ดร ด ด ซ ซ ล ล ซล ล ซ ร ร

14 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

15 - การฝึกตีขิม ด ซ ด ล ร ด ม ร ซมซร มรด ดร ด ด ซ ซ ล ล ซล ล ซ ร ร

16 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

17 ทบทวนแบบฝึกจากชั่วโมงที่แล้ว

18 - การฝึกตีขิม ซลซม มรดด ซล ม ม ม ด ดรม ม

19 - การฝึกตีขิม ดรด รด ซล ลซ ซลซ ดรม มรด

20 - การฝึกตีขิม ซลซม มรดด ซล ม ม ม ด ดรม ม

21 - การฝึกตีขิม ดรด รด ซล ลซ ซลซ ดรม มรด

22 - การฝึกตีขิม ด ด ดรม ซมซร มรด ดร ซ ซซ ซลซซ ซล ล ซ

23 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

24 - การฝึกตีขิม ด ซ ด ล ร ด ม ร ซมซร มรด ดร ด ด ซ ซ ล ล ซล ล ซ ร ร

25 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

26 - การฝึกตีขิม ซลซม มรดด ซล ม ม ม ด ดรม ม

27 - การฝึกตีขิม ดรด รด ซล ลซ ซลซ ดรม มรด

28 - การฝึกตีขิม ด ด ดรม ซมซร มรด ดร ซ ซซ ซลซซ ซล ล ซ

29 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

30 - การฝึกตีขิม ด ซ ด ล ร ด ม ร ซมซร มรด ดร ด ด ซ ซ ล ล ซล ล ซ ร ร

31 - การฝึกตีขิม ดรด รด ลซ ซล ซ ซ ดรม รม ม ร

32 - การฝึกตีขิม ซลซม มรดด ซล ม ม ม ด ดรม ม

33 - การฝึกตีขิม ดรด รด ซล ลซ ซลซ ดรม มรด

34 Help


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการฝึกขิมเบื้องต้น ตอนที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google