งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Orthographic Projection week 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Orthographic Projection week 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Orthographic Projection week 4

2 ความหมาย Orthographic projection is a parallel projection technique
in which the parallel lines of sight are perpendicular to the projection plane Object views from top 1 2 1 5 2 3 4 5 3 4 Projection plane

3 ตัวอย่างชิ้นงานทางกล

4 Freehand drawing Example

5 Example

6 การเขียนภาพฉาย

7 ข้อดีและข้อเสียของการเขียนภาพฉาย
แสดงถึงรูปร่างและขนาดที่ถูกต้อง ข้อเสีย ต้องอาศัยการฝึกฝนในการเขียนและอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย 2 ด้าน Example

8 ลำดับการแสดงเส้นต่างๆ ในภาพฉาย
Visible Line เส้นที่มองเห็น Hidden เส้นที่มองไม่เห็น Center เส้นผ่านศูนย์กลาง

9 ฝึกหัดเขียนภาพฉายโดย AutoCAD
ไม่ต้องคำนึงถึงขนาดแต่ให้เหมาะสม พร้อมกับหัดใช้คำสั่งช่วยในการเขียนแบบเพิ่มเติม คือ osnap, otrack, polar

10 ฝึกหัดเขียนภาพฉายโดย AutoCAD

11 Practice 1

12 Practice 2 Top view Isometric drawing Front view Side view

13 Home works เขียนรูปใน practice 1 & 2 และทำเพิ่มเติมอีก 3 รูป ดังนี้

14 Unit: Inches จัดวางด้านต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักด้วย

15 Unit: mm

16 จากภาพไอโซเมตริกที่กำหนดให้ ให้เขียนภาพฉาย หน่วยเป็น นิ้ว

17 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม จากภาพไอโซเมตริกที่กำหนดให้ ให้เขียนภาพฉาย
แบบฝึกหัดเพิ่มเติม จากภาพไอโซเมตริกที่กำหนดให้ ให้เขียนภาพฉาย หน่วยเป็น นิ้ว


ดาวน์โหลด ppt Orthographic Projection week 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google