งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View)
ระนาบอ้างอิงและวิวช่วยมีประโยชน์ในการเขียนแบบคือช่วยแสดงลายละเอียดของวัสดุได้มากขึ้น และสามารถมองเห็นส่วนอื่นๆ ของวัสดุได้นอกเหนือจากวิวปกติ

2 ภาพตัวอย่าง วิวช่วย

3 ระนาบอ้างอิง (Reference Plane)
ฉากรับภาพด้านบนฉากรับภาพระดับ ฉากรับภาพด้านข้าง ฉากรับภาพด้านหน้า

4 ชนิดของระนาบอ้างอิง ระนาบอ้างอิง 3 ระนาบหลัก
1. ระนาบด้านหน้า (Frontal Reference Plane, FRP) ระนาบอ้างอิงด้านหน้า (FRP)

5 ชนิดของระนาบอ้างอิง 2. ระนาบอ้างอิงระดับ (Horizontal Reference Plane, HRP) (ก) ระนาบอ้างอิงระดับ (HRP)

6 ชนิดของระนาบอ้างอิง 3. ระนาบอ้างอิงด้านข้าง (Profile Reference Plane, PRP) ระนาบอ้างอิงด้านข้าง (PRP)

7 ระนาบอ้างอิงด้านหน้า (FRP)
A FRP ระนาบอ้างอิงด้านหน้า (FRP) FRP A A (FRP)

8 ระนาบอ้างอิงด้านบน (HRP)
A B A B B HRP A HRP A B B

9 ออร์โทกราฟิกของชิ้นงาน

10 วิวของระนาบ ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม ภาพออร์โทกราฟิกต้องแสดงตำแหน่งของจุดต่างๆ โดยตัวห้อย (Subscript) - Front view, F - Top view, T - Right-side view, R

11 การเขียนวิวของระนาบ

12 Quiz 8

13 Quiz 8

14 วิวช่วย (Auxiliary View)
วิวใดๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นสายตา (line of sight เขียนย่อว่า L.S.) ไม่ขนานกับเส้นสายตาของวิวด้านบน วิวด้านหน้า และวิวด้านข้าง มีวัตถุประสงค์คือ ช่วยแสดงรายละเอียดของวัตถุซึ่งเห็นได้ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถเห็นได้ในวิวปกติ นั้นคือในวิวปกติ (วิวด้านบน วิวด้านหน้า และวิวด้านข้าง) ไม่สามารถแสดงขนาดจริงของระนาบเอียงของวัตถุได้

15 วิวช่วย (Auxiliary View)
HRP ARP FRP PRP

16 การเขียนวิวช่วย

17 การเขียนวิวช่วย

18 Quiz 8


ดาวน์โหลด ppt ระนาบอ้างอิงและวิวช่วย (Reference Plane and Auxiliary View)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google