งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานของนักศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานของนักศึกษา
ผลการประเมินเบื้องต้น

2 กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2549
กิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด เครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2549 บริษัท เจ.ที.เจริญไทย จำกัด ที่อยู่ 142 หมู่ 8 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดย นักศึกษา นาย เอกรักษ์ สำราญถิ่น อาจารย์พี่เลี้ยง อ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้ประกอบการ คุณสิทธา จงศิริการค้า

3 การประเมินเบื้องต้น  ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน
 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน บริษัท เจ.ที.เจริญไทย จำกัด กำลังการผลิตประมาณ 350 ตัน/เดือน ผลิตภัณฑ์เป็นอาหารไก่และอาหารหมู มีกระบวนการผลิตเป็นอาหารผงและอาหารอัดเม็ด ตรวจสอบบริเวณทั้งหมดของโรงงาน

4 ผลการประเมินเบื้องต้น
วัตถุดิบหลัก - รำละเอียด - ปลาป่น - กากถั่วอาร์เจนตินา - กากปาล์ม - ข้าวโพด

5 ผลการประเมินเบื้องต้น
วัตถุดิบเสริม - ลูตาวิท (lutavit) - กากเรฟซีด (rapeseed) - แคลเซียม - เกลือ - ปลายข้าว - ไดแคลเซียมฟอสฟอรัส - ถั่วเหลืองอบ

6 กระบวนการผลิต รำละเอียด ไฟฟ้า ถังพัก ไฟฟ้า ถังผสม

7 ปลาป่น ถังพัก ไฟฟ้า ถังผสม ไฟฟ้า

8 กากถั่ว เศษตะปู โลหะขนาดใหญ่ ไฟฟ้า ตะแกรงคัดแยก ไฟฟ้า เครื่องบด ฝุ่น ไฟฟ้า ถังพัก ถังผสม ไฟฟ้า

9 กากปาล์ม เศษตะปู โลหะขนาดใหญ่ ตะแกรงคัดแยก ไฟฟ้า ไฟฟ้า เครื่องบด ฝุ่น ถังพัก ไฟฟ้า ไฟฟ้า ถังผสม

10 ข้าวโพด เศษตะปู โลหะขนาดใหญ่ ตะแกรงคัดแยก ไฟฟ้า ไฟฟ้า ลมร้อนจากเตาไฟ ถังเก็บวัตถุดิบ ความชื้น ไฟฟ้า ถังพัก ไฟฟ้า เครื่องบด ฝุ่น

11 ถังพัก ไฟฟ้า ไฟฟ้า ถังผสม

12 อาหารผง ถังผสม ไฟฟ้า เศษตะปู โลหะขนาดใหญ่ แม่เหล็กคัดแยก ถังพัก
บรรจุถุงอาหารผง

13 อาหารอัดเม็ด ถังผสม ฝุ่น เศษอาหารอัดเม็ด ไฟฟ้า เครื่องอัดเม็ด ความชื้น
ความร้อน เครื่องอัดเม็ด

14 บรรจุถุงอาหารอัดเม็ด
ถังพักข้างล่าง อากาศออก ความชื้น อากาศเข้า ถังพักข้างบน บรรจุถุงอาหารอัดเม็ด

15 ถังน้ำ ส่วนของ Boiler ถังน้ำมันเตา Boiler ไอน้ำร้อนออก น้ำมันเตาออก
ปริมาณน้อย Boiler น้ำเข้า ถังน้ำมันเตา ถังน้ำ น้ำมันเตาเข้า

16 ไอน้ำร้อนออก เครื่องดักไอน้ำ หยดน้ำ ความชื้น ความร้อน เครื่องอัดเม็ด
ถังพักข้างล่าง

17 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียประจำปี 2548-2549
รายการ ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เฉลี่ย กำลังการผลิต(ตันผลิตภัณฑ์) 384 305 383 311 394 355 ไฟฟ้า(หน่วยที่ใช้) 8,136 7,400 10,936 11,680 8,864 9403 รำละเอียด(ตัน/ตันผลิตภัณฑ์) 0.06 0.04 ปลาป่น(ตัน/ตันผลิตภัณฑ์) 0.05 0.24

18 รายการ ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เฉลี่ย กากถั่ว(ตัน/ตันผลิตภัณฑ์) 0.14 0.16 0.15 กากปาล์ม(ตัน/ตันผลิตภัณฑ์) 0.05 0.06 0.04 ข้าวโพด(ตัน/ตันผลิตภัณฑ์) 0.52 0.55 0.54 0.53 ไฟฟ้า(หน่วย/ตันผลิตภัณฑ์) 21 24 29 38 23 27

19 ข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการเกิดของเสียประจำปี 2548-2549
รายการ ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เฉลี่ย รำละเอียด(บาท/ตัน) 122 67 128 111 133 112 ปลาป่น (บาท/ตัน) 406 348 329 379 กากถั่ว (บาท/ตัน) 542 438 552 511 667

20 รายการ ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ เฉลี่ย กากปาล์ม(บาท/ตัน) 84 76 80 60 56 72 ข้าวโพด (บาท/ตัน) 1,110 937 1,149 910 1,166 1,055 ไฟฟ้า(บาท/kW.h) 8 11 7 6

21 % ผลกระทบด้านเทคนิค หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนอยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 15
รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าที่ดี ที่สุด % คะแนน รำละเอียด 0.06 0.04 43 5 ปลาป่น 0.05 1 กากถั่ว 0.15 0.14 6 กากปาล์ม 42 ข้าวโพด 0.53 0.52 3 ไฟฟ้า 27 21 หมายเหตุ เกณฑ์คะแนนอยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 15

22 ร้อยละโดยน้ำหนักของค่าใช้จ่ายรวม
เกณฑ์การให้คะแนนด้านเศรษฐศาสตร์ ร้อยละโดยน้ำหนักของค่าใช้จ่ายรวม คะแนน > 45 10 9 36 – 40 8 7 6

23 เกณฑ์การให้คะแนนด้านเศรษฐศาสตร์
ร้อยละโดยน้ำหนักของปริมาณรวม คะแนน 5 4 3 6 - 10 2 1 - 5 1 < 1

24 ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
รายการ ปริมาณรวม ต้นทุนต่อ หน่วย ราคาต้นทุน ราคาต้นทุนรวม % คะแนน รำละเอียด(ตัน) 101 112 11,344 1.6 ล้านบาท 1 ปลาป่น(ตัน) 98 379 37,137 2 กากถั่ว(ตัน) 260 542 140,878 9

25 ผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์
รายการ ปริมาณรวม ต้นทุนต่อ หน่วย ราคาต้นทุน ( บาท ) ราคาต้นทุนรวม % คะแนน กากปาล์ม(ตัน) 89 72 6,368 1.6 ล้านบาท ข้าวโพด (ตัน) 945 1,055 996,616 63 10 ไฟฟ้า (kw/h /kpcs) 47,016 8 395,904 25 5

26 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
รายการ ปริมาณ Q E D คะแนนรวม (Q*E*D) รำละเอียด 0.06 2 3 1 6 ปลาป่น กากถั่ว 0.15 4 12 กากปาล์ม 0.05 ข้าวโพด 0.53 10 30 ไฟฟ้า 27 18 หมายเหตุ เกณฑ์คะแนน อยู่ในหนังสือเล่มขาวหน้าที่ 17,18

27 เกณฑ์การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม
คะแนน(Q*E*D) คะแนนสิ่งแวดล้อม 10 9 80 – 71 8 7 6 5 4 3 2 10 - 1 1 > 1

28 รายการ เทคนิค น้ำ หนักถ่วง เศรษฐศาสตร์ น้ำ หนักถ่วง สิ่งแวดล้อม
คะแนน รวม ลำดับ รำละเอียด 5 0.5 0.3 1 0.2 3 ปลาป่น กากถั่ว 2 1.5 กากปาล์ม 2.7 ข้าวโพด 10 4.1 ไฟฟ้า 3.4 3 6 5 4 1 2

29 ผลการประเมินเบื้องต้น
เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ข้าวโพด ไฟฟ้า รำละเอียด กากปาล์ม กากถั่ว ปลาป่น

30 สรุปผลการประเมินเบื้องต้น
ด้านวัตถุดิบ - วัตถุดิบมีความชื้นทำให้เกิดรา - มีการสูญเสียวัตถุดิบตลอดกระบวนการ - มีเศษโลหะปนเปื้อนทำให้เครื่องอัดเม็ดหยุดการทำงาน ด้านพลังงานไฟฟ้า - ต้องวางแผนการผลิตในวันเสาร์ อาทิตย์เพื่อประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า ด้านของเสีย - มีฝุ่นเข้าไปในเครื่องทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

31 บริษัท เจ.ที.เจริญไทย จำกัด
บริษัท เจ.ที.เจริญไทย จำกัด Thank You


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google