งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mission Statement ฉันจะอุทิศเวลา แรงกายและแรงใจ เพื่อทำ ให้ครอบครัวของฉันเข้มแข็งและเป็นสุข ซึ่งจะ เป็นแรงผลักดันให้ฉันทำหน้าที่ ของลูกผู้ชาย คนหนึ่งให้ดีให้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mission Statement ฉันจะอุทิศเวลา แรงกายและแรงใจ เพื่อทำ ให้ครอบครัวของฉันเข้มแข็งและเป็นสุข ซึ่งจะ เป็นแรงผลักดันให้ฉันทำหน้าที่ ของลูกผู้ชาย คนหนึ่งให้ดีให้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Mission Statement ฉันจะอุทิศเวลา แรงกายและแรงใจ เพื่อทำ ให้ครอบครัวของฉันเข้มแข็งและเป็นสุข ซึ่งจะ เป็นแรงผลักดันให้ฉันทำหน้าที่ ของลูกผู้ชาย คนหนึ่งให้ดีให้ได้ เพื่อเป็นการ ตอบแทน แผ่นดินไทยที่ฉันได้เกิดมา ตอบแทนพระคุณ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์และคนรอบกายที่คอยให้ กำลังใจ ให้อภัย ตลอดจนให้ความรู้แก่ฉัน เพราะว่าอยากให้ฉันได้ดีและประสบ ความสำเร็จในชีวิต ฉันจะปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่บกพร่องที่เกิด จากการกระทำของฉันและจะนำกลับมา ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเพื่อเป็นข้อเตือนใจ และจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่ อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3 Begin with The End in Mind Monthly Plan @ เก็บเงินให้ได้ 5000 บาท / เดือน @ อ่านหนังสืออย่างน้อย 1 เล่ม / เดือน @ พาครอบครัวเที่ยว ตจว. 3 เดือน / ครั้ง @ ตรวจสุขภาพคุณแม่ 3 เดือน / ครั้ง Weekly Plan จ. ทำอาหารทานที่บ้าน อ. อ่านหนังสือ พ. เล่นกีฬา พฤ. ทานอาหารนอกบ้าน กับครอบครัว ศ. อ่านหนังสือ ส. พักผ่อนใกล้ ๆ กับ ครอบครัว อ. ทำ 5 ส ที่บ้าน - สมัครเรียน ป. โท MBA - หาของขวัญครบรอบ 10 ปี แต่งงาน  ตรวจสุขภาพตัวเอง, ลูกและภรรยา ปีละ 1 ครั้ง - เก็บเงินได้ 100,000 - จบ ป. โท - พาแม่ขึ้นเครื่องบิน ครั้งแรก - เก็บเงินได้ 200,000 - เก็บเงินได้ 300,000 - เป็นอาจารย์ พิเศษ - วิทยากรรับเชิญ - ย้ายลูกมา เรียนที่ ชลบุรี ( ม.1) - ตกแต่งบ้าน ใหม่ 2003 2007 2004 2005 2006 Mission ครอบครัว ตอบแทน สังคม

4 Begin with The End in Mind - บริจาคอวัยวะทั้งหมดให้ โรงพยาบาล - ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ยากจน - เลี้ยงอาหารและแจกสิ่งของ กับผู้ด้อยโอกาส - ทำเวปไซด์ฝึกอบรม - ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและเลี้ยงอาหาร, แจกสิ่งของกับผู้ด้อยโอกาส - - เรียนต่อ Doctor 2008 2012 2009 2010 2011 Mission ตอบแทน สังคม - ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน - เลี้ยงอาหารและแจกสิ่งของกับ ผู้ด้อยโอกาส - ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ยากจน - เลี้ยงอาหาร แจกสิ่งของกับ ผู้ด้อยโอกาส

5 Begin with The End in Mind - ปลูกบ้านใหม่ที่แปดริ้ว - สร้างโรงทานทุกวันพระ - เขียนหนังสือ นักฝึกอบรมมืออาชีพ - ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน, แจกสิ่งของกับ ผู้ด้อยโอกาส - - เรียนต่อ Doctor สาขาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการ บริหารจัดการ 2012 2016 2013 2014 2015 Mission ตอบแทน สังคม ครอบครัว - ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน - เลี้ยงอาหารและแจกสิ่งของกับ ผู้ด้อยโอกาส - สมัครเป็นอาจารย์สอนนิสิต ป. โท - พาครอบครัวไปประเทศเกาหลี


ดาวน์โหลด ppt Mission Statement ฉันจะอุทิศเวลา แรงกายและแรงใจ เพื่อทำ ให้ครอบครัวของฉันเข้มแข็งและเป็นสุข ซึ่งจะ เป็นแรงผลักดันให้ฉันทำหน้าที่ ของลูกผู้ชาย คนหนึ่งให้ดีให้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google